Har du problem med sork?

Sorken lever i huvudsak utomhus men kan även ta sig in i källare och boendeutrymmen. Utomhus lever de i underjordiska bon och skapar långa gångsystem som kan skapa problem med håligheter och jordhögar i gräsmattor och i slänter.

Ett annat problem med att ha sorkar i din närhet är att du kan drabbas av sorkfeber, även kallat sorkpest. Sorkfeber är i stort sett begränsat till områden norr om Dalälven.

Sorkfeber är ett virus som sprids via sorkarnas urin och avföring. Sorkfeber sprids via skogssork. Vanliga smittotillfällen är när man krattar gräs, hämtar hö eller bär in ved från en vedbod där sorkar hållit till.

Vanliga symptom är hög feber i kombination med allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och huvudvärk och inte sällan svåra buk- och ryggsmärtor. Nästan alla tillfrisknar utan kvarstående men. Någon specifik behandling finns inte. Sorkfeber sprids inte till hundar och katter.

Drabbas av sorkar:

 • Håll gräset kortklippt och ha inte plantering nära byggnader.
 • Mata inte fåglar så att fågelfrön spills på marken.
 • Plantera växter som sorkar inte gillar, vitlök, gräslök och klocklilja.
 • Vanliga råttfällor betade med t ex morot kan fungera bra på sork.

Det finns få metoder för att få bort sorken som är godkända. Det tar olika lång tid att bli av med sorken.

Sorkfeber:

 • Undvik inandning av damm som kan vara förorenat av sorkens utsöndring, t ex använd munskydd då du krattar gräs, hämtar hö eller bär in ved från vedbod där sorkar hållit till.
 • Undvik direktkontakt med sorkar.
 • Använd handskar vid hantering av döda sorkar, avföring eller föremål där sorkar håller till.

Vi kan hjälpa dig att bli av med skadedjur.

Vi på Anticimex förstår den miljö som skadedjuren lever i och kan därför hitta orsaken till varför ett skadedjursproblem uppstår. Under våra 75 år i skadedjursbranschen har vi byggt upp en enorm erfarenhetsbank.

Dessvärre finns det få metoder för att få bort sorken som är godkända i dagsläget. Det tar olika lång tid att bli av med sorken, beroende på hur många de är. Kontakta oss om du har frågor.

Illustration av sork

Sorkar

Sorken skapar problem både genom att de förstör i trädgårdar och sprider sorkfeber. För att bli av med sorkar krävs expertkunskap. Vissa år kallas för ”sorkår”.

Många har svårt att se skillnad på en mus och en sork. Sorken är ett råttllikt djur men med lite klumpigare kroppsform och kortare svan. I Sverige finns flera olika sorkarter, vanligast är vattensork , ängssork och åkersork.

Sorken lever i huvudsak i underjordiska bon. De gör (precis som andra gnagare) gångsystem under jorden. Ibland kan sork ta sig in i källare och boendeutrymmen, det hör inte till vanligheterna. Gångsystemen som är gjorda av sork:

 • Är grundare än de från möss och råttor. Sorken gräver ofta sina gångsystem precis under rotnivån, vilket gör att man kan känna sorkgångarna då man går.
 • Är ofta placerade mitt på en gräsmatta eller i en slänt. Råttor och möss har ofta sina håligheter intill fasader.
 • Omges ofta av jordhögar eller håligheter som visar på att det är sorkar man har i sin omgivning. De återfinns bland annat i gräsmattor, i planteringar, i odlingar samt i växthus.

Sorken är i huvudsak växtätare och äter bland annat gräs, blad, rötter, rotfrukter, frön och nötter. Därför lever de ofta kring områden där de kan få tag i förnödenheter som dessa.

Värt att veta om sork:

 • En åkersork varierar mellan 8-18 cm i längd och en vattensork kan bli upp till 23 cm, exklusive svans.
 • Sorken har oftast en knubbigare kropp och öronen är ofta gömda i pälsen.
 • Sorkens svans är kortare än kroppen och den är behårad.
 • Sorken lever, till skillnad från musen, i huvudsak utomhus.

Vill du ha vår hjälp?

Dessvärre finns det få metoder för att få bort sorken som är godkända i dagsläget. Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor när du har frågor. Du söker enkelt fram ditt närmaste kontor här till höger. Skriv in ditt postnummer i sökrutan.

Tipsa

Jag vill tipsa en vän om Anticimex.

Skriv ut Kommentera

Tyck till!
Vi behöver dina idéer och önskemål för att kunna göra vår webbplats och våra tjänster bättre.
 

Vanliga skadedjur:


 • Möss

  Möss

  Vi har tre olika musarter som kan påträffas inomhus i Sverige; husmus samt större och mindre skogsmus.

  Mer om möss
 • Råttor

  Råttor

  I Sverige finns fyra olika gnagare; brunråttan, husmusen och den lilla samt stora skogsmusen, som kan förekomma i byggnader och påverka vårt boende och oss människor. I naturen finns det dock betydligt fler.

  Mer om råttor

Våra skadedjurstjänster

Bo

Jag vill bli kontaktad


075-245 10 00
Kontakta oss
 

 
Kontakta mig

Aktuella skadedjursproblem

Skadedjur Aktivitet
• Möss Normal
• Silverfiskar Normal
• Vägglöss Låg
• Kackerlackor Låg
• Pälsängrar Låg
• Råttor Låg

Fakta om skadedjur

msgH2

msg

© Anticimex 2010 | Om webbplatsen | Om cookies | Om personuppgifter | Sajtkarta