Kontakt os på 75 14 58 22

Bliv klogere på skadedyrsbekæmpelse

FAQ

Har du svært ved at finde hoved og hale bekæmpelsesmetoder, ny lovgivning og tendenser? Skadedyrsbranchen kan til tider være svær at gøre sig helt klog på, men det vil vi hos Anticimex gerne gøre noget ved. På denne side vil vi give nogle af de informationer, der er værd at vide, når man har spørgsmål vedrørende skadedyrsbekæmpelse.

Den nye rottebekendtgørelse

Nye regler for brug af gift i mus -og rottebekæmpelse Fra den 11. juli 2016 træder der nye regler i kræft i forbindelse med bekæmpelse af rotter og mus. Miljøstyrelsen har nemlig indført en ny EU-lovgivning, der betyder, at det ikke længere er tilladt at benytte gift som forebyggende bekæmpelse. Derimod vil det kun være lovligt at bruge giften, når der er konstateret gnaveraktivitet fra en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Hvorfor må man ikke længere bruge gift?
EU og nu Miljøstyrelsen har valgt at vedtage disse nye regler, fordi rottegiften ikke kun er skadelige for mus og rotter. Rovfugle og rovpattedyr optager ligeledes de giftige stoffer, når de fanger og æder gnaverne. Så for at reducere risikoen for sekundære forgiftninger (når et dyr spiser en forgiftet rotte eller mus), bliver det altså fremover forbudt at anvende gift, inden der er konstateret et aktivt angreb fra skadedyr.

Hvor og hvornår må giften så bruges?
De nye regler foreskriver, at det kun er tilladt at benytte de såkaldte antikoagulante rottegifte i bekæmpelsesperioden. Hvor længe denne periode varer er forskellig, men Miljøstyrelsen anbefaler, at der skal skiftes middel, hvis giften har været uberørt inden for en periode på 35 dage. Den skadelige gift må desuden aldrig bruges på friland, men kun ved bygninger – inden for en afstand på højst 10 meter til bygningen. Ønsker du, som fx landmand, at bekæmpe rotter i naturen, skal du anvende traditionelle rottefælder. På enkelte steder er det tilladt, at bruge rottegift som permanent bekæmpelse. Det skal være steder, hvor børn eller dyr absolut ikke kan komme i kontakt med giften. Her er der tale om blandt andet kloakker og gyllekanaler.

Nye metoder skal i brug
På trods af den skærpende lovgivning betyder det ikke, at du skal stoppe hverken forebyggelse eller bekæmpelse af rotter og mus, men at opgaven skal løses på en lidt anden måde end tidligere. For gnavere er en konstant trussel mod din forretning, og derfor er det afgørende stadig at forebygge og reagere hurtigt, hvis du opdager dem. Derfor skal giftdepoterne udskiftes med giftfri blokke og med en sikringsordning sikrer du dig, at du får gennemgået din bygning og et antal gratis bekæmpelser, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis du ønsker at opgradere din sikringsordning, findes der også løsninger med teknologisk overvågning, som sørger for at du kan sætte hurtigt ind i kritiske zoner.

Fakta:

  • 275.000 kg. Så meget rottegift lægges hvert år ud på dansk jord til bekæmpelse af mus og rotter.
  • Rottegift af typen antikoagulante rodenticider har været forbudt i naturen siden 2012.
  • Antikoagulant rottegift virker ved at forhindre gnaverens blod i at størkne, så dyret dør af indre blødninger og blodmangel.
Jeg har en husmår på loftet. Hvad gør jeg?

Når en husmår tager ophold i din bolig er den som oftest et irriterende bekendtskab. Den larmer, sviner og dens efterladenskaber lugter fælt. Derfor ønsker man også at få den fjernet i en fart, men dette er dog lettere sagt end gjort. Heldigvis kommer vi her med nogle gode råd til hvad du skal være opmærksom på, når du har den ubudne gæst på besøg.

Hvad kan du selv gøre?
Læg tøj op eller spil høj musik på loftet. En husmår er ikke begejstret for duften af mennesker, og bliver tit skræmt væk af høj musik.

Særlige regler
Begynd ikke selv at tage direkte kontakt med måren eller gøre skade på den, da du kan risikere at overtræde dyreetiske regler. På visse perioder i løbet af året kan de have unger, og må derfor heller ikke gøres fortræd. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en professionel, som har forstand på, hvordan måren indfanges og sendes ud i naturen igen.

Kend forskel på muldvarpe og mosegrise

Muldvarpe og mosegrise ligner hinanden til forveksling. De lever det meste af tiden under jorden, hvor de graver lange gange, og kommer op til overfladen og danner de berygtede skud, der ødelægger enhver flot græsplæne. Der er dog tale om to vidt forskellige dyr, der forårsager skader på hver deres måde. På billedet nedenfor kan du også en tydelig forskel på dyrenes udseende (det er mosegrisen til venstre og muldvarp til højre). 

Muldvarpens skud er nemlig som regel "pæne" og lukkede, og så er den kødæder. Bare rolig, den tager ikke en luns af dit ben, men nøjes med så insekter som blandt andet regnorme.

Mosegrisens hærgen kan kendes på skud, der ikke er tillukkede. Derudover er den planteæder, hvilket kan gå grueligt ud over din køkkenhave og andre forplantninger i haven, hvis mosegrisen er sulten nok.

Hvordan ved jeg, at jeg har væggelus?

Voksne væggelus er på størrelse med en æblekerne, og derfor kan de være svære at opdage fra starten af. Derfor får du her en lille opremsning af faktorer, du bør være opmærksom på, hvis du mistænker at have væggelus:

  • Når en væggelus stikker afgiver den et stof, der kan give allergiske reaktioner. Hvis du derfor vågner op med et rødt udslæt på dele af kroppen, bør du slå alarm.
  • Er der blodpletter på sengetøjet kan dette være fra væggelus, der lever af at suge blod fra mennesker.
  • Hvis der under din madras er en masse sorte pletter, er det formentlig afføring fra væggelus. Dette er ligeledes et stærkt tegn på væggelusens tilstedeværelse.

Væggelus gemmer sig bag lister på møbler, inde under vægge, og under sengen. De er utrolig svære at komme af med, og kræver dermed ofte professionel bekæmpelse.

Du kan lære mere om væggelus i vores forskellige videoer her på hjemmesiden.

Hvordan tjekker jeg mit hjem for borebiller?

Borebiller er kendt for at angribe træmateriale, så hvis dine træmøbler er beskadiget med små huller på et par mm størrelse, kan der være tale om det lille insekt. Ældre boliger på over 50-70 år har størst chance for at blive angrebet, da træet i de fleste tilfælde ikke er lige så godt behandlet, som i nyere hjem.

 

For at undersøge om dine møbler huserer de ødelæggende borebiller, skal du altså tjekke dit loftrum, gamle gulvbrædder og antikke møbler for små borehuller, som i de fleste tilfælde vil være forårsaget af billen.

Borebiller parrer sig inde i træet og det er larverne, som borer i træet for at komme ud. Derfor er det vigtigt at tage affære med det samme, da der kan være flere biller på vej, hvis der er huller i træet.

Kan myrer flyve?

Når man tænker på myrer, tænker man oftest på små insekter, der promenerer langs jorden og bor i myretuer på eller under overfladen. Derfor er det ikke underligt at undre sig en smule, hvis man ser en sværm af små myrer flyve rundt i haven midt på sommeren.

Nogle arter af myrer er dog udrustet med et sæt vinger, som de bruger til et bestemt formål: at parre sig. Da det kun er dronningen, der skal lægge æg, er hun dermed også den eneste hun, som har et sæt vinger. Derudover har hannerne også et sæt vinger. Myrerne er dog kun i luften en gang i løbet af deres liv, for efter flyveturen, bider dronningen hendes vinger af og dedikerer resten af livet til at lægge æg nede på landjorden. Hannernes skæbne er derimod grusom, da de dør efter parringen.

 

En myresværm forekommer altså sjældent og ses typisk kun en gang om året, men til gengæld kan de også være talrige. Myrerne skal nemlig have optimale betingelser, før de begiver sig ud på deres livs flyvetur.

Hverken regnvejr eller blæst duer, og dermed venter de tit på, at et lavtryk har passeret, hvilket ofte afløses af et højtryk med varmt og stille vejr. Hvis vejrudsigten holder stik, er der derfor flere myrekolonier, som vælger den samme dato at parre sig på.

Få hurtig hjælp - kontakt os

Udgivet: 2016-05-30

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og gøre indholdet mere relevant for dig.