Kontakt os på 75 14 58 22

Bliv klogere på skadedyrsbekæmpelse

FAQ

Har du svært ved at finde hoved og hale bekæmpelsesmetoder, ny lovgivning og tendenser? Skadedyrsbranchen kan til tider være svær at gøre sig helt klog på, men det vil vi hos Anticimex gerne gøre noget ved. På denne side vil vi give nogle af de informationer, der er værd at vide, når man har spørgsmål vedrørende skadedyrsbekæmpelse.

Den nye rottebekendtgørelse

Nye regler for brug af gift i mus -og rottebekæmpelse Fra den 11. juli 2016 træder der nye regler i kræft i forbindelse med bekæmpelse af rotter og mus. Miljøstyrelsen har nemlig indført en ny EU-lovgivning, der betyder, at det ikke længere er tilladt at benytte gift som forebyggende bekæmpelse. Derimod vil det kun være lovligt at bruge giften, når der er konstateret gnaveraktivitet fra en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Hvorfor må man ikke længere bruge gift?
EU og nu Miljøstyrelsen har valgt at vedtage disse nye regler, fordi rottegiften ikke kun er skadelige for mus og rotter. Rovfugle og rovpattedyr optager ligeledes de giftige stoffer, når de fanger og æder gnaverne. Så for at reducere risikoen for sekundære forgiftninger (når et dyr spiser en forgiftet rotte eller mus), bliver det altså fremover forbudt at anvende gift, inden der er konstateret et aktivt angreb fra skadedyr.

Hvor og hvornår må giften så bruges?
De nye regler foreskriver, at det kun er tilladt at benytte de såkaldte antikoagulante rottegifte i bekæmpelsesperioden. Hvor længe denne periode varer er forskellig, men Miljøstyrelsen anbefaler, at der skal skiftes middel, hvis giften har været uberørt inden for en periode på 35 dage. Den skadelige gift må desuden aldrig bruges på friland, men kun ved bygninger – inden for en afstand på højst 10 meter til bygningen. Ønsker du, som fx landmand, at bekæmpe rotter i naturen, skal du anvende traditionelle rottefælder. På enkelte steder er det tilladt, at bruge rottegift som permanent bekæmpelse. Det skal være steder, hvor børn eller dyr absolut ikke kan komme i kontakt med giften. Her er der tale om blandt andet kloakker og gyllekanaler.

Nye metoder skal i brug
På trods af den skærpende lovgivning betyder det ikke, at du skal stoppe hverken forebyggelse eller bekæmpelse af rotter og mus, men at opgaven skal løses på en lidt anden måde end tidligere. For gnavere er en konstant trussel mod din forretning, og derfor er det afgørende stadig at forebygge og reagere hurtigt, hvis du opdager dem. Derfor skal giftdepoterne udskiftes med giftfri blokke og med en sikringsordning sikrer du dig, at du får gennemgået din bygning og et antal gratis bekæmpelser, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis du ønsker at opgradere din sikringsordning, findes der også løsninger med teknologisk overvågning, som sørger for at du kan sætte hurtigt ind i kritiske zoner.

Fakta:

  • 275.000 kg. Så meget rottegift lægges hvert år ud på dansk jord til bekæmpelse af mus og rotter.
  • Rottegift af typen antikoagulante rodenticider har været forbudt i naturen siden 2012.
  • Antikoagulant rottegift virker ved at forhindre gnaverens blod i at størkne, så dyret dør af indre blødninger og blodmangel.
Jeg har en husmår på loftet. Hvad gør jeg?

Når en husmår tager ophold i din bolig er den som oftest et irriterende bekendtskab. Den larmer, sviner og dens efterladenskaber lugter fælt. Derfor ønsker man også at få den fjernet i en fart, men dette er dog lettere sagt end gjort. Heldigvis kommer vi her med nogle gode råd til hvad du skal være opmærksom på, når du har den ubudne gæst på besøg.

Hvad kan du selv gøre?
Læg tøj op eller spil høj musik på loftet. En husmår er ikke begejstret for duften af mennesker, og bliver tit skræmt væk af høj musik.

Særlige regler
Begynd ikke selv at tage direkte kontakt med måren eller gøre skade på den, da du kan risikere at overtræde dyreetiske regler. På visse perioder i løbet af året kan de have unger, og må derfor heller ikke gøres fortræd. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en professionel, som har forstand på, hvordan måren indfanges og sendes ud i naturen igen.

Få hurtig hjælp - kontakt os

Udgivet: 2016-05-30

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og gøre indholdet mere relevant for dig.