Kontakt os på 75 14 58 22

Få ram på rotterne inden de kommer ind i huset

Bekæmpelse af rotter i kloakker

De mange og komplicerede kloaksystemer, der findes i alle byområder, er designet som perfekte omgivelser for rotter. Mange kommuner og forsyningsselskaber kæmper med at kunne kontrollere omfanget af de stigende rotteanmeldelser, men et samarbejde med Anticimex kan vende tendensen.

Reducer rotteangreb

For at mindske rotteangrebene over jorden er det vigtigt, at bekæmpe rotterne i deres normale omgivelser, nemlig kloakkerne. Kommunerne i Danmark er ikke lovmæssigt forpligtet til rottebekæmpelse under jorden, men flere og flere tilvælger denne mulighed, da det har vist sig, at det giver et fald af anmeldelser. Flere kommuner har skabt partnerskaber med deres forsyningsselskab, der bekæmper rotterne i kloakkerne i samarbejde med Anticimex.

En strategisk og giftfri rottebekæmpelse

Anticimex anbefaler stærkt at gå strategisk til værks i den kommunale bekæmpelse af rotter. Som samarbejdspartner til kommuner og forsyningsselskaber leverer vi de såkaldte Wisetraps, som er en ny og moderne rottefælde, der miljøvenligt og uden brugen af gift dræber rotter i kloaksystemet.   

Individuelle løsninger

Vi vurderer hvert kloaksystem forskelligt og placerer derefter de intelligente fælder, hvor der er størst chance for aktivitet. På denne måde øges chancen for at komme skadedyrsproblemet til livs. Når sensorerne registrerer bevægelse eller kropsvarme, aktiveres fælden, som øjeblikkeligt slår gnaveren ihjel. Læs mere om kloakfælderne her!

Færre rotteanmeldelser

Vores erfaring viser, at Anticimex SMART kloakfælder mindsker antallet af rotteanmeldelser, og at de til sidst forsvinder helt fra det kontrollerede kloaksystem, hvilket yderligere også er gældende oppe på jorden i det pågældende område.

Få mere at vide om Anticimex' løsning og hvad du kan få ud af at anvende vores rottebekæmpelse. Kontakt os på tlf. 75 14 58 22 eller skriv til os på info@anticimex.dk

 

Få hurtig hjælp - kontakt os

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og gøre indholdet mere relevant for dig.