Kontakt os på 75 14 58 22

Strategisk rottebekæmpelse

Kommunal rottebekæmpelse

Har din kommune en ambitiøs og velfungerende strategi, som en effektiv kommunal rottebekæmpelse kræver? Anticimex har udarbejdet en tjekliste, så din kommune kan komme rotterne til livs. 

Det er kun 10 % af landets kommuner, der de seneste år har oplevet en faldende tendens i antallet af rotteanmeldelser. Borgerne stiller krav om bedre service, Miljøstyrelsen skærper kravene til anvendelse af rottegift og lovgivningen på rotteområdet bliver løbende skærpet. Den kommunale handlingsplan skal indeholde andet end politiske mål og visioner. 

Anticimex har stor erfaring med rottebekæmpelse

Anticimex har gode forudsætninger for at løse opgaven som kommunal rottefænger. Vores erfaringer med Kommunal rottebekæmpelse bygger på servicering af 16 forskellige kommuner i Danmark, 20 forsyningsselskaber samt ca. 200 svenske, norske, finske, tyske og hollandske kommuner.

Vi kan også hjælpe dig og din kommune.

Læs mere  her om, hvordan vi har hjulpet Rødovre kommune med deres rottebekæmpelse.

Her er Anticimex' bud på en tjekliste i forbindelse med en effektiv kommunal rottebekæmpelse:

Lav en plan for rottebekæmpelse i kloakker

Da mange rotteforekomster stammer fra kloakkerne, bør en kommune arbejde aktivt med bekæmpelse under jorden – også selvom dette område som udgangspunkt ligger uden for normalt arbejdsfelt.

Konkret samarbejde med forsyningsselskabet

Samarbejdet skal være i højsædet for at lykkes med en koordineret indsats. Og en koordineret indsats er central for at bekæmpe rotterne, og samarbejdets form bør konkretiseres i rottehandlingsplanerne.

Stil krav om årlig inspektion af kommunale ejendomme

I forlængelse af kravet om rottespærrer ved kommunale ejendomme er sikringen højnet under jorden, men hvad med over jorden? Hvorfor ikke stille krav om en årlig bygningsgennemgang med fokus på rotter og mus af alle kommunale ejendomme?

Indkøbsstrategi for rottebekæmpelse

Ønsker kommunen at outsource eller insource kommunal rottebekæmpelse? Fokuseres på kvalitet eller pris i udliciteringen? Kendes og drøftes fordele og ulemper ved den valgte strategi?

Udvidet borgerservice via høje krav

Stil krav om weekendvagt, brug af rottehunde ved indendørs forekomst samt lyn-respons og intelligent overvågningsudstyr i udbudsmaterialet. Det vil give borgerne en bedre oplevelse af den kommunale service.

Få mere at vide

Ring til os på 75 14 58 22 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din kommune med at opnå en mere effektiv rottebekæmpelse.

Du er også velkommen til bruge kontaktformularen.

Få hurtig hjælp - kontakt os

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og gøre indholdet mere relevant for dig.