Kontakt os på 75 14 58 22

Strategisk rottebekæmpelse

Kommunal rottebekæmpelse

Har din kommune en ambitiøs og velfungerende strategi, som en effektiv kommunal rottebekæmpelse kræver? Anticimex har udarbejdet en tjekliste, så din kommune kan komme rotterne til livs. 

Det er kun 10 % af landets kommuner, der de seneste år har oplevet en faldende tendens i antallet af rotteanmeldelser. Borgerne stiller krav om bedre service, Miljøstyrelsen skærper kravene til anvendelse af rottegift og lovgivningen på rotteområdet bliver løbende skærpet. Den kommunale handlingsplan skal indeholde andet end politiske mål og visioner. 

Anticimex har stor erfaring med rottebekæmpelse

Anticimex har gode forudsætninger for at løse opgaven som kommunal rottefænger. Vores erfaringer med kommunal rottebekæmpelse bygger på servicering af en lang række forskellige kommuner og forsyningsselskaber i Danmark. 

Vi kan også hjælpe dig og din kommune.

Læs mere  her om, hvordan vi har hjulpet Rødovre Kommune med deres rottebekæmpelse.

Her er Anticimex' bud på en tjekliste i forbindelse med en effektiv kommunal rottebekæmpelse:

 

Lav konkrete planer for en giftfri bekæmpelse

Rotternes resistens over for gift stiger, og giftudlægningen forurener naturen. Kommunerne bør følge med tiden, og anvende mere moderne og grønne bekæmpelsesmetoder. Lad derfor en mere bæredygtig tilgang indgå i rottehandlingsplanen.

 

Skab tiltag for bekæmpelse i kloakken

Da mange rotteforekomster stammer fra kloakkerne, bør en kommune arbejde aktivt med bekæmpelse under jorden – også selvom dette område som udgangspunkt ligger uden for normalt arbejdsfelt. Det mindsker nemlig antallet af rotter over jorden.

 

Indgå samarbejde med forsyningsselskaber

Samarbejdet skal være i højsædet for at lykkes med en koordineret indsats. Og en koordineret indsats er central for at bekæmpe rotterne, og samarbejdets form bør konkretiseres i rottehandlingsplanerne

Forbedret borgerservice

Borgerne skal opleve en hurtigere og mere effektiv service. Stil krav om weekendvagt, brug af rottehunde ved indendørs forekomst samt lyn-respons og intelligent overvågningsudstyr i udbudsmaterialet. Det vil give borgerne en bedre oplevelse af den kommunale service.

Krav om årlig inspektion af ejendomme

Ved kravet om installering af rottespærrer ved kommunale ejendomme er sikringen under jorden blevet langt bedre. Hvorfor ikke også forbedre forebyggelsen af rotteangreb over jorden? Stil krav om en årlig bygningsgennemgang af alle kommunale ejendomme med fokus på at sikre mod rotter og mus.

 

Få mere at vide

Ring til os på 75 14 58 22 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din kommune med at opnå en mere effektiv rottebekæmpelse.

Du er også velkommen til bruge kontaktformularen.

Få hurtig hjælp - kontakt os

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og gøre indholdet mere relevant for dig.