Kontakt os på 75 14 58 22

Hvilke sygdomme spreder rotter og mus?

Hvor der er mennesker, er der rotter og mus, og de trives i stor stil. Affald og madopbevaring gør at føden er tæt på gnaverne, som er opportunistiske i deres adfærd. De bevæger sig gerne så tæt på, at de kommer ind i vores hus, og det kan være farligt. Gnaverne bærer nemlig rundt på en stor smittefare.

Har du rotteproblemer? Kontakt os

Før i tiden udgjorde rotter en stor fare for mennesker. De medbragte ukendte sygdomme fra andre kontinenter, og på verdensbasis bærer de rundt på en del smitsomme virus-, bakterie- og parasitsygdomme som i værste fald kan være livstruende.

I dagens Danmark er der dog sjældent tilfælde med folk, som bliver smittet af rotter eller mus, men det sker med jævne mellemrum. Nedenfor er listen over de mest forekomne og alvorlige sygdomme som gnaverne kan smitte med: 

Leptospirose (Weils sygdom)

En akut bakteriesygdom, som spredes via urinen fra smittede rotter og husdyr. Dette foregår som regel via inficeret vand. Infektionen kan være mild og forbigående, men kan også være alvorlig med følger som nyresvigt, lungebetændelse og øget blødningstendens.

I Danmark er der mellem 10 og 30 tilfælde af Weils sygdom om året, og opstår normalt hos mennesker, der opholder sig åer (gennem ferskvandsfiskeri), eller arbejder med renovation eller i kloakker. Hvis man er rejsende, ses det ofte hos personer, som har været i kontakt med ferskvand eller dyr i tropiske egne.  

Rottelort kan gøre dig alvorligt sygDen største smittefare kommer ofte fra muse- eller rotteekskrementer

Salmonella

En af de mest typiske årsager til mavetarmsinfektioner hos mennesker. Bakterien findes i rotte- og muselort, og spredes til mennesker gennem inficeret mad og drikke eller fra indåndet støv, der har været i kontakt med ekskrementerne.

Yersiniainfektion 

Stammer fra bakterien med det latinske navn, Yersinia enterocolitica, som giver symptomer, der minder om salmonellaforgiftning. Sygdommen forårsager mavepine, som kan minde om blindtarmsbetændelse. I 2014 opstod der 414 registrerede tilfælde af yersiniainfektionen, som man kan smittes med, hvis man indtager mad, som har været i berøring med rotter.

Tularæmi (Harepest)

Harepest er en infektion hos gnavere (Harer, rotter og mus), som ligeledes kan spredes til mennesker. Sygdommen kan vise sig som feber, kulderystelser, hovedpine og kan også forårsage hævede lymfeknuder.
Mennesker kan smittes på flere forskellige måder. Det kan ske ved direkte kontakt med afføring fra gnavere eller indirekte gennem inficeret drikkevand. Heldigvis er sygdommen ikke så hyppig inden for Danmarks grænser. Der har kun været 17 rapporterede tilfælde de seneste 20 år.

Hantavirus Sygdom

Spredes med lort fra gnavere og bakterien giver influencalignende symptomer, som kan udvikle sig til ryg- og mavesmerter samt nyresvigt. I værste tilfælde kan sygdommen være dødelig for mennesker, men heldigvis er der cirka kun 10 tilfælde i Danmark årligt. I Norge bliver sygdommen kaldt for musepest, og forekommer langt hyppigere end inden for de danske grænser.

Forebyggelse mod smittefare

Hvis du konstaterer ekskrementer fra gnavere i områder, hvor mennesker befærdes, bør du rengøre det rigtig godt. Skal du fjerne lort bør du bruge en våd klud. Anvendelse af en kost eller støvsuger øger smitterisiko, da partikler kan hvirvles op og indåndes. Hvis du vil være på den helt sikre side, så brug gummihandsker eller maske foran munden for ekstra beskyttelse.

Har du brug for bekæmpelse af rotter eller mus, så brug kontaktformularen eller ring 75 14 58 22. 

Skriv til os og få hjælp

Udgivet: 2017-05-02

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden på vores hjemmeside og gøre indholdet mere relevant for dig. Du kan læse om vores integritetspolitik HER.