0207 495 706 | Olemme avoinna arkisin klo 8-16

Anticimex & henkilötietojen käsittely

Anticimex Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

 

 1. Rekisterinpitäjä

Anticimex Oy (Y-tunnus: 0568693-7)

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa

p. 0207 495 706 (vaihde)

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mirva Helin

Uutistie 3 C, 01770 Vantaa

p. 0207 495 706 (vaihde)  

info(at)anticimex.fi

 3. Rekisterin nimi

Anticimex Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde Anticimexiin tai Anticimexin tuottamien palveluiden tilaaminen tai markkinointiluvan antaminen. Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeellisia palvelun tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus. Markkinointirekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää asiakkaiden segmentointiin, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen. Tietoja voidaan käyttää Anticimexin toiminnan kehittämiseen ja tilastolliseen tarkoitukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaat

  • Etu- ja sukunimi
  • Toimitus-, laskutus- ja yhteydenotto-osoite
  • Puhelinnumero(t)
  • Sähköpostiosoite

Markkinointiluvan antaneet

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero(t)
  • Sähköpostiosoite
  • Yritys
  • Titteli/asema yrityksessä
  • Rekisteröidy antamat markkinointiluvat ja -kiellot sekä tiedot uutiskirjeiden tilauksesta

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot tilauksen tai sopimuksen teon yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

 8. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole Anticimex Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään ne rekisterinpitäjän toimitiloissa lukituissa kaapeissa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita. Rekisterinpitäjän toimitilat ovat lukituissa tiloissa ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Anticimex Oy:ssä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty.

 10. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Anticimex Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää postitse kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2.). Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Anticimex Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Rekisteröidyn tulee saapua varmentamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän tiloihin osoitteeseen Uutistie 3 C, 01770 Vantaa virka-aikana. Tarkastus toteutetaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön saapumisesta rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (kohta 2.).

Rekisteröity voi myös milloin tahansa hallinnoida markkinointilupaansa sekä tilaamiaan uutiskirjeitä sähköpostin yhteydessä. Jokaisen sähköpostin lopussa on linkki, josta pääsee hallinnoimaan näitä tietoja.

 11. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan tai niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.

 

 

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ja käyttöehdot.