0207 495 706 | Arkisin klo 8-16

Jyrsijätorjuntaan valmistautuminen

Jyrsijöiden torjunta - lisätietoja

 

Torjunnan tehokkuuden varmistamiseksi ja ongelman ehkäisemiseksi jatkossa lintujen ruokinta on lopetettava, eikä sitä saa aloittaa torjunnan missään vaiheessa. Ruokinta houkuttelee jyrsijöitä ja haittaa myös torjunnan onnistumista.

Torjunnan suorittaminen

Torjunnan kesto on n. 3-5 viikkoa. Työ sisältää tavallisesti kolme käyntiä (syöttiasemien asennus, niiden tarkastus ja poisto). Tarkastuskäynnillä syöttiasemat tarkastetaan ja tarvittaessa torjunta-ainetta lisätään, huonokuntoiset torjunta-aineet vaihdetaan uusiin ja syöttiasemien kunto tarkastetaan. Syöttiasemien tulee olla paikoillaan riittävän kauan, jotta alueella liikkuvasta jyrsijäkannasta päästään varmasti eroon.

Syötityksen ja syöttiasemien ulkotiloihin sijoittamisen tarkoituksena on vähentää jyrsijöiden tarvetta tunkeutua sisälle, sillä ne saavat ravintonsa jo ulkona. Syöttiasemat pyritään sijoittamaan jyrsijöiden kulkureiteille, jotta niiden teho olisi mahdollisimman hyvä (jyrsijät kulkevat seinustoja pitkin ja hakeutuvat ravinnonlähteisiin). Jyrsijätorjunnan aikana tulee välttää mm. lintujen ruokintaa, mikä voi tarjota jyrsijöille syöttien kanssa kilpailevaa ravintoa.

Sijoittelussa pyritään huomioimaan myös ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Syötit sijoitetaan sellaisin paikkoihin, joista rotta on tottunut ravintoa etsimään ja torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ei asemia saa siirrellä. Syötitys ennaltaehkäisee jyrsijöiden aiheuttamia haittoja kiinteistön alueella (haittoja ovat mm. jyrsijöiden paikan vakiinnuttaminen alueella, lukumäärän kasvu sekä mahdolliset vahingot kiinteistölle). Sisätiloihin sijoitettujen asemien tarkoituksena on poistaa sinne pesiytyneet ja siellä oleskelevat jyrsijät.

Loukku-asemat:

 • Käyttämiämme loukkuja on erityyppisiä käyttötarpeen mukaan.
 • Kaikki asemat ovat iskunkestäviä ja suljettavissa siten, että niitä ei ilman työkaluja voi avata.
 • Kaikissa asemissa on huomioitu, että esim. pieni lapsi ei kädellään pääse käsiksi loukkuun, sillä loukut ovat erillisessä tilassa – eivät suoraan aukkojen takana.
 • Asemat on varustettu varoitusmerkein.

syottiasema

Torjunnassa käytettävät aineet:

 • Racumin Pasta, tehoaine kumatetralyyli 0,375 g/kg
 • Cooper (pala/pasta), tehoaine difenakumi 0,05 g/kg
 • 342 Pro (mix/pala/pasta), tehoaine difetialoni 0,025 g/kg
 • Aineet tehoavat kertasyönnillä ja tuhoavat veren hyytymiskyvyn = antikoagulantti. Menehtyminen tapahtuu muutamia päiviä myrkyn syönnin jälkeen.
 • Aineista ei aiheudu vaaraa ympäristölle, mutta lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää loitolla syöttiasemista.
 • Myrkkyä ei saa joutua muiden luonnonvaraisten eläinten, kotieläinten tai lasten ulottuville.

Kuolleiden jyrsijöiden käsittely, koti- ja luonnonvaraiset eläimet

 • Kuolleet jyrsijät voidaan hävittää sekajätteiden mukana. Käsiteltäessä kuolleita jyrsijöitä tulee kädet suojata tai pestä ja desinfioida käsittelyn jälkeen mahdollisten haitallisten mikrobien leviämisen estämiseksi.
 • Mikäli jyrsijämyrkkyä käsitellään paljain käsin, tulee kädet pestä saippualla ja vedellä.
 • Aine on myrkyllistä nisäkkäille. Kotieläinten ei tule antaa syödä torjunta-ainetta, jyrsijöitä tai niiden raatoja.

Varoitustarra

Ensiapu ja turvallisuus

 • Jos valmistetta on nielty, oireita voivat olla esimerkiksi verenvuoto nenästä ja ikenistä. Oireet voivat kehittyä viiveellä. Jos valmistetta on nielty, hakeudu lääkäriin välittömästi.
 • Jos valmistetta joutuu iholle: pese iho ensin vedellä ja sitten vedellä ja saippualla.
 • Jos valmistetta joutuu silmiin: huuhtele silmät vedellä ja pidä luomet auki vähintään 10 minuutin ajan.
 • Jos valmistetta joutuu suuhun: huuhtele suu huolellisesti vedellä. Jos valmistetta on nielty, hakeudu lääkäriin välittömästi (valmisteiden tiedot tässä ilmoituksessa). Ei saa oksennuttaa. Soita Myrkytystietokeskukseen [puh. (09) 471 977].
 • Jos lemmikkieläin nielee valmistetta, ota yhteyttä eläinlääkäriin.
 • Terveydelle haitallista nieltynä. Kaikkien antikoagulanttien vasta-aine on K1-vitamiini, jota saa antaa vain terveydenhoidon tai eläinlääketieteen ammattilaiset.

 

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ja käyttöehdot.