Ring oss på 815 48 250

Automatisk slokkeanlegg

Frityr- og stekeolje utgjør en betydelig brannrisiko

Samtlige forsikringsselskap krever at frityranlegg beregnet på 8 liter frityrolje eller mer skal ha montert automatiske slokkeanlegg (kilde: Norsk Brannvernforening).

Vi er her for å hjelpe deg

I september 2015 kom ny sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr-, koke- og stekeinnretninger i kommersielle kjøkken.

Frityr- og stekeolje som benyttes i storkjøkken utgjør en betydelig brannrisiko, og kan ikke slukkes med vanlige slokkemidler. Brann i kjøkken kan også fort spre seg til ventilasjonskanaler og videre i bygget. Mange storkjøkken mangler likevel et tilstrekkelig godt nok slokkeanlegg.

  • Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard. Minimumskrav er gitt i NFPA 17A og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden.
  • Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget.
  • Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re-antenning etter slokking. Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og stekeinnretninger også minimum dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav.

Systemet som Anticimex leverer tilfredstiller disse kravene og finnes i 5 forskjellige størrelser slik at det tilpasses behovet i din bedrift, enten du har store anlegg eller en enkel frityrgryte. Slokkeanlegget har varmedetektorer som løses ut ved brann, og kan også utløses manuelt.

I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F, testet og godkjent etter gjeldende standard, NS-EN 3. Plassering av slokker skal være merket, fastmontert, lett synlig og lett tilgjengelig. Håndslokker skal kontrolleres iht. NS 3910 av kompetent person.

Vil du vite mer om automatiske slokkeanlegg og brannsikkerhet i din bedrift?

Ta kontakt med oss! 

Publisert: 09-03-2016

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.