Ring oss på 815 48 250

Anticimex Førstehjelp

Anticimex hjelper din bedrift å ha kontroll på førstehjelpsutstyret

I en travel hverdag er det lett å glemme å ha kontroll på førstehjelpsutstyret. Er utstyret lett tilgjengelig? Har dere rett utstyr? Er det utgått på dato?

Dette kan Anticimex hjelpe dere med!

Anticimex monterer ved inngåelse av avtale en ny førstehjelpskoffert med komplett utstyr. Vi vil deretter kontrollere førstehjelpskofferten én gang i året, sjekke at utstyret ikke har gått ut på dato og at alt er på plass. Årlig påfylling og utskifting av utgått utstyr er inkludert i avtalen. Etter kontrollen vil tekniker sende inn bestilling på det som mangler, og dere vil pr. postmotta suppleringspakker som dere legger inn i kofferten. Dersom det er behov for ytterligere supplering eller annet utstyr bestiller kunde dette selv enkelt i Anticimex' nettbutikk.

Ved siden av førstehjelpsutstyr skal det være førstehjelpsskilt og plakat som ved instruktive tegninger og kortfattet tekst gir opplysninger om førstehjelpsarbeid. Førstehjelpsplakat og førstehjelpsskilt følger med i Anticimex' avtale.

Har dere rett utstyr? 

Ut fra hvilken type virksomhet dere har bør førstehjelpsutstyret tilpasses slik at dere har alt som kan måtte trenges og førstehjelpsutstyr det er krav om. Våre konsulenter hjelper dere med anbefalinger til hva din bedrift trenger.

Bestilling av førstehjelpsutstyr

I vår nettbutikk kan dere bestille nødvendig utstyr om dere skulle ha behov for mer enn det som ligger i kofferten, for eksempel øyeskyllevann eller plasterdispenser.

Oppbevaring av utstyr

Førstehjelpskoffert skal stå under oppsyn av en skikket person. Innholdet må kompletteres til enhver tid. Om nødvendig skal skapet låses eller forsegles. Med passende mellomrom bør skapet rengjøres.

Spesielle forhold – etsende stoffer/øyeskylling

På arbeidsplasser der det er fare for sprut av etsende stoffer i øynene, må førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling. Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp kan ha nytte av et utvidet sortiment.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss i dag så kommer vi med løsningsforslag for din bedrift!

 

 

Publisert: 09-03-2016

Vi er her for å hjelpe deg

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.