Ring oss på 815 48 250 - Gratis nummer er under avdelingsoversikten.

Kurs Grønt kompetansebevis

Kurset er rettet mot personell i bedrifter som skal utføre kontroll av håndslokker etter retningslinjer fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

Varighet

32 timer

Innhold

Kurset bygger på Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell og forebyggendeforskriftens retningslinjer for opplæring av personell som har en kontroll- og vedlikeholdsrolle. Deltakere på kurset skal ha kunnskap om forskjellige typer slokkemidler, og hvordan de skal brukes mot ulike brannsituasjoner.

Målsetting

Deltager skal etter bestått eksamen kunne utføre alle typer kontroll og service av håndslokkere i henhold til «NS 3910 standard for vedlikehold av håndslokkere» samt kontroll av brannslangetromler etter NS-EN 671-3.

Myndighetskrav

  • FOBTOT med Veiledning - § 2-1 § 9-1
  • Norsk Standard NS-EN 671-3 for håndslokkere. Tatt i bruk fra 1997. Setter konstruksjons- og funksjonsmessige krav til håndslokkere. Standarden består av flere deler
  • Norsk Standard NS 3910 Vedlikehold av håndslokkere. Beskriver fremgangsmåte, arbeidsomfang, intervaller, krav til kompetanse og dokumentasjon i forbindelse med vedlikehold av håndslokkere

Kurset inneholder blant annet

  • Fagplan til NS 3910 Vedlikehold av håndslokkere
  • Fagplan til NS-EN 671-3 for håndslokkere

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves.

Tema
Kurs
Sted
Filter

Våre kurs

Beskrivelse

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.