Temabasert oppfølgingskurs

Kurset er rettet mot personell som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten eller objektet. I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Varighet

2 timer

Målsetting

I tråd med en opplærings- og øvelsesplan, satt opp med utgangspunkt i risikovurderingen. Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet  seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom.

Myndighetskrav

I henhold til gjeldende brannvernforskrifter og HMSlovgivning skal alle ansatte jevnlig delta på brannøvelse. I tillegg har en del objekter krav om opplæring av sine ansatte. Dette kurset har til hensikt å ivareta den nødvendige opplæringen i henhold til myndighetenes krav og å motivere den enkelte ansatt til økt brannvernberedskap. 

Kurset inneholder blant annet

  • Repetisjon av brannteori 0,5 time
  • Virksomhetsspesifikke forhold 1,5 time
  • Evt. praktisk øvelse

Forkunnskaper

Bør ha gjennomgått grunnopplæring.

Tema
Kurs
Sted
Filter

Våre kurs

Beskrivelse

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,