Ring oss på 41 41 41 28

Bergen Vann KF

Effektiv, miljøvennlig kontroll og bekjempelse av rotter i avløpssystemet

Bergen Vann KF er et av Norges største operatørselskap på VA-sektoren, og drifter og vedlikeholder alle VA-anlegg i Bergen og Os.

Behovene til Bergen Vann KF

Effektiv, miljøvennlig kontroll/bekjempelse av rotter i avløpssystemet er viktig. Opptatt av effektivitet, og å unngå rotteskader i avløpssystemet ved å ikke bruke gift for å unngå forurensing av grunnvann og/eller andre vannkilder.

Løsningen fra Anticimex

20 SMART Trap utplassert i kloakken for å bekjempe flest mulig rotter til lavest mulig pris samtidig som resultatet av bekjempelsen dokumenteres.

Bergen Vann KF har valgt Anticimex SMART for å bekjempe rotter i kloakken i Bergen

Vårt mål er å unngå rotteskader i avløpssystemet samt å ikke bruke gift

«Vi ønsker å ta vare på miljøet samtidig som vi vil ha gode dokumenterbare resultater i vår bekjempelse av rotter i avløpssystemet.»
Ann Beth Ravndal, Seksjonsleder

Publisert: 21-07-2016

Jeg ønsker mer informasjon om SMART

er obligatorisk
er obligatorisk

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.