Ring oss på 815 48 250

Intelligent og effektiv kontroll av rotter og mus i sensitive områder

Vårt moderne samfunn har skapt et ideelt miljø for rotter og mus der de kan trives og formere seg raskt. De blir stadig mer motstandsdyktige mot vanlige forebyggende metoder, og reglene for bruk av rottegift blir stadig strengere. For å håndtere problemer med rotter og mus er det presserende behov for intelligente og miljøvennlige metoder. Anticimex SMART Box er løsningen. Intelligent og effektiv kontroll av rotter og mus i sensitive områder.

Vi er her for å hjelpe deg

Konstant overvåkning av rotter og mus

Anticimex SMART Box er en miljøvennlig multifangstfelle for innendørs og utendørs bruk. Fellen plasseres i områder hvor rotter og mus er aktive, og er effektiv mot både rotter og mus. Den er tilgjengelig i flere modeller og kan drives av batteri, elektrisitet eller solcellepaneler. Siden rotter og mus er nysgjerrige vesener, utforsker de gjerne nye miljøer. Anticimex SMART Box utnytter deres medfødte trang til å søke trygghet og beskyttelse.

En komplett løsning for skadedyrbekjempelse

Hos Anticimex har vi omfattende kunnskaper om rotter og mus sin atferd og biologi. Ved å bruke effektive og miljøvennlige metoder kan vi redusere problemene med rotter og mus med minst risiko for mennesker og miljø. I tillegg til Anticimex SMART Box kan vi tilby andre digitale feller og sensorer, samt mer tradisjonelle metoder for skadedyrbekjempelse.

 Anticimex SMART Box til å fange og drepe rotter eller mus

Så hvordan fungerer Anticimex SMART Box?

Med bakgrunn i en grundig analyse av din virksomhet, finner vi strategiske steder for utplassering av Anticimex SMART Box. Boksen plasseres vanligvis langs sidene av bygninger og andre steder hvor rotten eller musen føler seg trygge.

Når rotten eller musen går inn i fellen vil sensoren reagerer på bevegelser og kroppsvarme. Fangstfunksjonen aktiveres og dreper rotten eller musen smertefritt og umiddelbart med elektrisk strøm. Deretter overføres den i en plastpose i en lukket beholder. Fellen blir deretter tilbakestilt automatisk og klargjort for bruk igjen. Ingen gift eller åte benyttes.

Sensoren inne i fellen rapporterer kontinuerlig informasjon til oss om aktivitet og fangst. Når det forekommer en alarm eller et avvik, vil vi motta en umiddelbar indikasjon på dette slik at vi kan handle raskt for å hindre at problemet blir omfattende.

Anticimex overvåker og evaluerer fellestatistikk. Dette gjør oss i stand til å gjennomføre raske tiltak og endringer for best mulig resultat.

 

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.