Ring oss på 815 48 250

Et intelligent , effektivt og diskret kontrollsystem mot rotter og mus.

For å håndtere problemer rotter og mus kan forårsake er det et presserende behov for intelligente og miljøvennlige metoder. I komplekse virksomheter og større områder kan effektiv rotte- og muskontroll ofte være utfordrende. Anticimex SMART Control System er løsningen. Vår omfattende, giftfrie og fleksible tjeneste kombinerer vår erfaring og kunnskap om rotter og mus med nyskapende teknologi som bidrar til både å overvåke og utrydde rotter og mus.

Vi er her for å hjelpe deg

Anticimex SMART Control System er en del av vår tjeneste Anticimex SMART. Det er en av våre mange intelligente løsninger for å beskytte bygninger og virksomheter mot rotte og mus angrep, både innendørs og utendørs. Systemet er ideelt for bruk i matvareindustrien og fabrikker, farmasøytisk- og emballasjeindustri, i og rundt boligblokker, sykehus, skoler, offentlige eiendommer og andre lignende områder. Alt vårt utstyr er designet for å være moderne, diskret og å gli naturlig inn i ulike typer miljøer.

En komplett løsning for skadedyrbekjempelse

Hos Anticimex har vi omfattende kunskaper om rotter og mus sin atferd og biologi. Ved å bruke effektive og miljøvennlige metoder kan vi redusere problemene med rotte og mus med minst risiko for mennesker og miljø. I tillegg til Anticimex SMART løsninger, kan Anticimex også tilby tradisjonelle metoder for kontroll og bekjempelse mot rotter og mus. 

Så hvordan fungerer Anticimex SMART Control System?

SMART control system for å fange og avlive rotter og mus

Basert på grundig vurdering av din virksomhet identifiserer vi strategiske posisjoner for å installere Anticimex SMART Control System. Systemet består av en hovedenhet, feller og sensorer. Hovedenheten kan motta signaler og kommunisere med opp til 50 feller og sensorer. Feller og sensorer er knyttet sammen i et trådløst nettverk. Hovedenheten sender informasjon om systemet via et mobilnettverk. Dette gir Anticimex SMART Control System stor fleksibilitet med tanke på plassering av enheter og rekkevidde.

Fellen i systemet kan fange og avlive rotter og mus, samt overvåke og oppdage gnageraktivitet i en radius av 2 meter rundt fellen via en sensor.

Sensorene kan benyttes enten som en overvåkingsenhet eller som en signalforsterker når systemet brukes på et stort område. Sensorene kan også monteres direkte på mer tradisjonelle feller for å overvåke aktiviteten rundt og inne i fellen.

Feller og sensorer kan plasseres vertikalt eller horisontalt. Dette gjør at de lett kan plasseres i områder som ellers ville være vanskelig å kontrollere, slik som under maskiner og utstyr og på toppen av reoler og hyller. De kan både brukes ute og inne i bygninger, for eksempel langs vegger, i varehus, på loft, i entré og på kjøkken.

Anticimex overvåker og evaluerer systemet kontinuerlig med bakgrunn i statistikk fra feller og sensorer. Dette gjør oss i stand til å gjennomføre raske tiltak og endringer for best mulig resultat.

 

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.