Ring oss på 815 48 250 - Gratis nummer er under avdelingsoversikten.

Å håndtere mat innebærer stort ansvar

Matindustrien

Kravene til hva som ansees som forsvarlig håndtering av mat blir stadig strengere, og bevisste kunder og myndigheter har gradvis blitt mer opptatte av hvordan matvarer behandles før de blir servert.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

 

Mattrygghet 

De aller fleste som lager mat til andre ønsker først og fremst at maten skal være god og trygg å spise, men likevel opplever vi at daglige gjøremål kommer i veien for mattrygghet på kjøkken vi besøker.

Anticimex har jobbet for å gjøre bransjen tryggere i mange år og våre næringsmiddelkonsulenter er godt utdannet med lang erfaring innen matsikkerhet. Vi har oversikt over regelverket og en unik forståelse av både vanlige feil og potensielle risikoer i håndteringen av mat, matvarer, næringsmidler og skadedyr.

Anticimex fungerer som en god hjelper som sikrer at din bedrift tilfredsstiller krav og forskrifter mattilsynet, og kommer godt ut av HACCP og Smilefjesordningen. Dermed kan kjøkkenet fokusere på det de gjør best - å tilberede og tilby trygg mat til forbrukere.

 

Innen mattrygghet kan vi blant annet bistå med:

 • Internkontroll
 • Coaching
 • Beredskapsboks
 • IK-alkohol
 • Produktanalyse
 • IK-mat system
 • Kursavtale
 • Mine sider + app

Produkt- og tjenestebeskrivelse finner du her...

 

Lysfeller mot flygende insekter

Prinsippet med lysfeller bygger på det faktum at de fleste insekter tiltrekkes av UV-lys. Å bruke lysfeller er både kostnadseffektivt og miljøvennlig og passer i de aller fleste miljøer. Våre feller er kategorisert etter størrelse og dekningsomfang; Liten, Medium og Industri

 

Skadedyrkontroll

Vi har kombinert vår kunnskap om skadedyr med nyskapende teknologi for å skape et effektivt, forebyggende og unikt program kalt Anticimex Smart. Ved hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24 timer i døgnet på en giftfri måte. Dette sikrer at vi i sanntid kan overvåke avvik og alarmer, og handle raskt og effektivt før skadedyrproblemene vokser seg for store.

Anticimex gjennomfører i tillegg regelmessige inspeksjoner på stedet. Skadedyrprogrammet tilpasses hver enkelt kunde.

 

Smart Skadedyrkontrollskadedyrkontroll

 • Dekker: rotter, mus, lagervareinsekter, sort jordmaur, veps og kakerlakker
 • Deteksjon og fangst av skadedyr 
 • Kontrollpunkter mot gnagere etableres etter behov, dette vurderes av autorisert skadedyrtekniker
 • Faste forebyggende inspeksjoner etter avtale
 • Elektronisk rapport og handlingsplan sendes etter hvert rutinebesøk
 • Daglig overvåking av alle SMART-feller
 • Kostnadsfrie ekstrabesøk ved behov i normal arbeidstid

 

Brannvern

Brannsikkerheten er viktig i alle bygg, og her gjelder det å ha utstyret i orden. Vet du hvilke brannfarer som finnes? Har dine ansatte kunnskap som kreves for å forebygge brann?

Vi bistår med oppbygging og årlig oppfølging av brannvernrutinene deres. I en hektisk hverdag vil vi være deres beste støttespiller innen brannvern. 

Anticimex Brannvern minsker risikoen for dyre og ødeleggende brannskader. Vi tilbyr opplæring, kontroll av varslingsanlegg og slokkeutstyr, og sørger for riktig dokumentasjon. Var du klar over at alle kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og steke innretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha automatisk slokkeanlegg?

Publisert: 29-06-2017

Kontaktskjema

er obligatorisk
er obligatorisk
er obligatorisk

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.