Ring oss på 815 48 250

Utfordringer med fukt i bygninger skal standardiseres

Nyheter 16-01-2013

Sort fuktskade på tak.

Hvert år fører fukt til omfattende bygningsmessige skader. En stor andel av disse skadene leder også til helsemessige problemer. Mange av disse skadene kunne vært unngått dersom byggebransjen hadde hatt bedre verktøy for håndtering av fukt.

Standardiseringskomité opprettet av Standard Norge

Anticimex AS er nå representert i en standardiseringskomité opprettet av Standard Norge, som skal foreslå og utarbeide standarder som er egnet til å redusere omfanget av fuktskader.

Les mer om Standardiseringskomiteen SN/K 346 Fukt i bygninger.

Ta kontakt med oss for spørsmål om fukt i bygning. 

Publisert: 16-01-2013

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.