Bakken må helle bort fra huset

Bakken skal helle bort fra huset ditt. Om den ikke gjør det vil vann fra nedløpsrør og regnvann renne mot huset og vil ofte forårsake skader på grunnmur, krypgrunn og kjeller.

Vi er her for å hjelpe deg

Bekkehelning fra hus

Ved store nedbørsmengder vil det samle seg så mye overflatevann på bakken at det renner mot huset og skaper et hardt vanntrykk mot grunnmuren.  Noen ganger klarer heller ikke avløpsledningene å ta unna vannet, og det skapes et tilbakeslag som gjør at vann kan trenge inn i kjellerrom med sluk.
 

Helningen skal være på minst 15 cm og de nærmeste tre meterne skal skråne.

Tenk også på at nedløpsrør helst skal tilsluttes et dreneringsrør slik at vannet fra taket føres bort fra grunnmuren.

Tips og råd til helning ved grunnmur

  • Du kan måle helningen med et målebånd. Begynn ved grunnmuren og dra ut målebåndet tre meter horisontalt. Ta et annet målebånd og sjekk hvor langt det da er ned til bakken. Det bør være 15 cm

  • Koble nedløpsrøret til dreneringsrør eller ha en oppsamlingstønne under

  • Du kan legge om bakken rundt huset slik at du får en skråning. Dette kan være en stor jobb og mange velger derfor å leie inn fagfolk til dette arbeidet

  • Alternativet er å drenere bakken, noe som også er en relativt stor og kostbar jobb

Les mer om

 
Publisert: 14-03-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,