Bestilling av If boligsjekk til forsikringstaker som ikke har If Super og som får tilbud om If boligsjekk av annen grunn.

er obligatorisk
er obligatorisk
er obligatorisk
er obligatorisk
Hvorfor har FT fått tilbud om If boligsjekk?

Om inspeksjonen skal foretas på en annen adresse enn der FT bor/har postadresse:

Om du ikke får til å sende inn skjemaet over, så kan du laste ned og fylle ut denne PDFen og sende den til post@anticimex.no, merk mailen med ”Bestilling If boligsjekk”

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.