Ring oss på 815 48 250

Skjeggkre og sølvkre

Sølvkreets (Lepisma saccharina) "storebror" skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) har blitt funnet i Norge siden 2013. En fullvoksen skjeggkre er større enn sine sølvkreslektninger, men små individer kan det være vanskelig å se forskjell på.

Problemer med sølvkre eller skjeggkre?

Skjeggkre

De lange antennene og haletrådene samt behåringen er de fremste kjennetegnene som skiller skjeggkre fra sølvkre. Et skjeggkre blir 15-19 mm lang og kan leve i opp til sju år. Skjeggkre lever kun innendørs i Norge.

Tips og råd

 

  • Renhold er viktig. Reglemessig rengjøring minsker tilgang på føde
  • Tett fuger, sprekker og rundt rørgjennomføringer der vi vet at sølkre trives
  • La ikke bøker, papir eller klær ligge på gulvet i lang tid

 

Slikk kan du bli kvitt skjeggre

Skjeggkre kan være vanskelig å oppdage da de er nattaktive, og oppdages ofte om morgenen når lyset skrus på og de piler avgårde. Mistenker du at du har skjeggkre kan du sette ut limfeller. Prøv å lokalisere der de holder til og plassér fellene der. Skjeggkre trives best i fuktige miljø slik som sølkre, men klarer seg bedre i mindre fuktige miljø. Derfor er det vanskeligere å si hvor man skal lete etter skjeggkre, men da de liker stivelse og annen karbohydratrik føde kan de for eksempel finnes i tapetkanter og bak lister. Å rydde og støvsuge nøye og regelmessig bidrar også til å bli kvitt skjeggkre.

Under normale forhold gjør skjeggkre og sølvkre liten skade, og eventuelle materielle ødeleggelser vil være minimale. De anses likevel som skadedyr siden mange synes det er sjenerende med insekter og dermed oppfatter situasjonen som ubehagelig. Museumsgjenstander, frimerkesamlinger, visse tekstiler eller gamle bøker kan ødelegges hvis de får utvikle seg fritt.

Om du har store mengder med skjeggkre eller sølvkre kan du kontakte et skadedyrfirma for hjelp

Et fullvoksent skjeggkre er større enn sine sølvkreslektninger, men små individer kan det være vanskelig å se forskjell på. Her kan du laste ned en sammenliknende illustrasjon (skjeggkre til venstre, sølvkre til høyre).


Sølvkre

Sølvkre har eksistert i over 300 millioner år, og finnes over hele verden. Sølvkre er altetere, og de kan også fordøye cellulose. De trenger høy luftfuktighet for å trives (relativ luffuktighet på 75%). Det er derfor de som oftest påtreffes i kjellere, på bad eller på kjøkken.

Sølvkre kan bli 2-4 år gamle. De blir fra 10 -15 mm store. Ungene ser ut som små utgaver av de voksne individene. De er nøysomme dyr som vanligvis ikke gjør noe skade i våre hjem, men de kan ødelegge dokumenter og frimerkesamlinger hvis disse lagres fuktig og det er mange sølvkre.

Sølvkre kalles også sølvfisk.

Vanlige problemer

Sølvkre trives på fuktige plasser og påtreffes derfor som oftest på bad, i kjellere og på kjøkken. Finner man sølvkre andre plasser i huset kan det være en indikasjon på en fuktskade.

Tips og råd

 

  • Hold rommet tørt. Det er den beste måten å bekjempe sølvkre på
  • Rengjør regelmessig. Et rent hus minsker tilgangen på mat og dermed antallet sølvkre som kan leve i huset ditt
  • Tett sprekker og hulrom som sølvkre kan bruke som hjemmesteder Ikke la bøker, papir og klær bli liggende på gulvet over lengre tid

 

Illustrasjon av skjeggkre og sølvkreSkjeggkre til venstre, sølvkre til høyre.

Kontaktskjema

er obligatorisk
er obligatorisk

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.