Ring oss på 815 48 250

Sølvkre

Sølvkreets (Lepisma saccharina) har eksistert i over 300 millioner år, og finnes over hele verden. Sølvkre er altetere, og de kan også fordøye cellulose. De trenger høy luftfuktighet for å trives (relativ luffuktighet på 75%). Det er derfor de som oftest påtreffes i kjellere, på bad eller på kjøkken.

Problemer med sølvkre?

Sølvkre

Sølvkre har eksistert i over 300 millioner år, og finnes over hele verden. Sølvkre er altetere, og de kan også fordøye cellulose. De trenger høy luftfuktighet for å trives (relativ luffuktighet på 75%). Det er derfor de som oftest påtreffes i kjellere, på bad eller på kjøkken.

Sølvkre kan bli 2-4 år gamle. De blir fra 10 -15 mm store. Ungene ser ut som små utgaver av de voksne individene. De er nøysomme dyr som vanligvis ikke gjør noe skade i våre hjem, men de kan ødelegge dokumenter og frimerkesamlinger hvis disse lagres fuktig og det er mange sølvkre.

Sølvkre kalles også sølvfisk.

Vanlige problemer

Sølvkre trives på fuktige plasser og påtreffes derfor som oftest på bad, i kjellere og på kjøkken. Finner man sølvkre andre plasser i huset kan det være en indikasjon på en fuktskade.

Tips og råd

  • Hold rommet tørt. Det er den beste måten å bekjempe sølvkre på
  • Rengjør regelmessig. Et rent hus minsker tilgangen på mat og dermed antallet sølvkre som kan leve i huset ditt
  • Tett sprekker og hulrom som sølvkre kan bruke som hjemmesteder Ikke la bøker, papir og klær bli liggende på gulvet over lengre tid

 

Sølvkre er mindre enn skjeggkre, men små individer kan det være vanskelig å se forskjell på. Her kan du laste ned en sammenliknende illustrasjon (skjeggkre til venstre, sølvkre til høyre).

Illustrasjon av skjeggkre og sølvkre

Kontaktskjema

er obligatorisk
er obligatorisk

Our Cookie policies are just used for enhanced user experience.