Brannrisiko

Vær godt forberedt og ha den rette kunnskapen

Ulike typer objekter og aktiviteter etablerer ulike typer brannfarer. Nøkkelen er å identifisere brannfaren i din bedrift.

Vi er her for å hjelpe deg

 

Forebyggende brannvern

Ved å være godt forberedt og ha den rette kunnskapen, kan du unngå store skader ved brann. Du må ha riktig brannslukningsutstyr på plass og ha oversikt over og tilsyn av rømningsveier, nødlys og brannceller. Organisatoriske brannverntiltak som ansvarspersoner, informasjon og øvelser er også utrolig viktig. Det er lettere å forebygge en brann enn å slukke den.

Dette må du vite ved brannalarm

Om en brann skulle oppstå, kan konsekvensene av en brann bli så små som mulig om alle ansatte har fått god opplæring.

 • Lukk alle dører og vinduer slik at røyk sprer seg minst mulig.
 • Forlat bygningen raskeste vei. Unngå å bruke heis.
 • Møt opp på avtalt oppmøtested.
 • Gi beskjed til brannvernleder eller brannmannskap om alle er ute av bygningen eller ikke.

Dette må du vite ved brann

Dersom en ulykke skulle inntreffe, er de første minuttene etter at brannen har blitt oppdaget de viktigste. I løpet av denne korte tiden kan en liten brann hindres i å utvikle seg til en katastrofe.

 • Varsle alle som er i umiddelbar fare, også i tilstøtende rom eller bygg. Ring brannvesenet på tlf. 110 (det er bedre at flere gjør det enn at ingen gjør det!)
 • Redd deg selv og andre i umiddelbar fare.
 • Slukk brannen. Dette skal kun skje hvis det er mulig å gjennomføre uten fare for ditt eget eller andres liv. Lukk dører og vinduer hvis du tror at du ikke kan slukke brannen. Ikke lås dørene.

Rekkefølgen av punktene over må du avgjøre selv ut fra situasjonen. Sørg alltid for å varsle og å tilkalle hjelp.

Ikke prøv å være heltemodig! Overlat til brannvesenet å gå inn i brennende/røykfylte bygninger. Brannrøyk kan være svært giftig, og den tar lett fyr!

Tips for enkelt brannvern

Å opprette en trygg arbeidsplass er ikke så vanskelig. Det viktigste er å ha sunn fornuft og være klar over risikoene for brann.

Elektrisk utstyr

 

 • Kontrollér at spotlights og varme lamper står fritt og ikke tildekkes
 • Skift ut blinkende lysstoffrør
 • Kontrollér med jevne mellomrom at elektriske installasjoner er i orden
 • Unngå midlertidige løsninger med stikk kontakter
 • Slå av kopimaskiner og annet kontorutstyr for natten

 

Frie nødutganger

 

 • Kontrollér at det ikke står noe som sperrer rømningsveiene
 • Kontrollér at rømningsveier og nødutganger er tydelig skiltet
 • Lag evakueringsplan og plasser den på et synlig sted

 

Pauserom og ansatte

 

 • Sett på timer på kaffetrakter og andre elektriske innretninger
 • Kontrollér at levende lys slukkes
 • Bruk askebegre av metall. Disse skal tømmes på forsvarlig måte (ikke i søppelkasse)
 • Informer nye ansatte om firmaets brannvernrutiner
 • Lær alle ansatte til å ha en bevissthet rundt brannsikkerhet

 

Slukkeutstyr

 

 • Kontrollér at du har riktig type slukkeutstyr og at disse fungerer tilfredsstillende
 • Sikre at alle ansatte kan betjene slukkeutstyret
 • Kontrollér røykvarslere jevnlig (helst én gang per måned)

 

Brannstiftelse

 

 • Hold søppelrom, containere og ubemannede steder låst og utilgjengelig for uvedkommende
 • Hold orden på lager. Ikke stable brennbare materialer nær lysstoffrør o.l.
 • Sørg for at papir, emballasje og andre brennbare materialer ikke ligger løst rundt

 

Renhold

 

 • God rengjøring er godt brannvern
 • Brennbare materialer må regelmessig fraktes bort/kastes forsvarlig

 

Publisert: 09-03-2016

Kontaktskjema

er obligatorisk
er obligatorisk
er obligatorisk

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,