Brannvernkurs

Rett kunnskap beskytter din arbeidsplass

Smartere å være i forkant!

Det viktigste elementet i alt arbeid for å redusere skader i vårt samfunn, og i særdeleshet innen industrien, er å forebygge at uønskede hendelser oppstår.

Hvis slike hendelser likevel inntreffer, er en effektiv beredskap avgjørende for om konsekvensene skal bli ubetydelige eller katastrofale. 

30 % av bedriftene som blir alvorlig rammet av brann, kommer aldri i gang igjen.

Alle bedrifter skal, i henhold til Forebyggende-forskriftene og HMS-bestemmelsene, sørge for at alle ansatte og ledere får brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeide.

Alle bedrifter må kunne dokumentere at egensikkerhet og beskyttelse er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Vi arrangerer kurs innen brannvern, -sikkerhet og -beredskap, og bistår bedriftene med å avholde gode og relevante øvelser.

Ring oss, så tar vi en prat.

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,