Evakueringsøvelse med og uten røyk

Øvelsen er rettet mot personell som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten. I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet.

Varighet

1-3 timer

Varsling

Øvelsen bør varsles. Varsling til kunder kan være i form av plakater ved inngangene. Bakgrunn for krav om varsling er for å unngå panikk og etter reaksjoner fra personer som har hatt uheldige opplevelser tidligere.

Målsetting

Etter gjennomført evakueringsøvelse skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i å evakuere så raskt som mulig ut av bedriften, samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom.

Myndighetskrav

I henhold til gjeldende brannvernforskrifter og HMSlovgivning skal alle ansatte jevnlig delta på brannøvelse.
Øvelsen har til hensikt å motivere til økt brannvernberedskap.

Kurset inneholder blant annet

Øvelsen starter med at Anticimex starter brannvarslingsanlegg og evt. røykmaskin på avtalt sted i objektet. Evaluering etter øvelse og rapport.

Merknad

Benyttet røyk er ufarlig for mennesker, materiell og miljø.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,