Grunnopplæring brann

Kurset er rettet mot personell i bedrifter eller borettslag som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten.

I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Varighet

3 timer

Innhold

I den teoretiske delen fokuseres det på betydningen av hensiktsmessig opptreden i en gitt brannsituasjon. Kurset gir innføring i betingelsene for brannstart, -utvikling og -spredning, og understreker sammenhengen mellom forebyggende tiltak og evne til rasjonell håndtering av en brannsituasjon. Deltakerne vil lære om bruk og effekt av ulike slukkemidler, og får prøve ut dette gjennom praktisk slukkeøvelse. Under kurset blir det vist ulike faremomenter ved håndtering av branntilløp.

Kurset inneholder blant annet

  • Brann- og slokketeori - 1 time
  • Tilpasning til lokale forhold - 1 time
  • Brann- og slokkeøvelser - 1 time

Målsetting

Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften, samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom.

Myndighetskrav

I henhold til gjeldende brannvernforskrifter og HMS lovgivning skal alle ansatte jevnlig delta på brannøvelse. I tillegg har en del objekter krav om opplæring av sine ansatte. Dette kurset har til hensikt å ivareta den nødvendige opplæringen i henhold til myndighetenes krav og å
motivere den enkelte ansatt til økt brannvernberedskap.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves.

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,