Kurs for brannvernkoordinator/ brannvernleder - 1 dag

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Varighet

7 timer

Målsetting

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet som brannvernleder og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

Myndighetskrav

I henhold til gjeldende HMS-lovgivning og Brannforskriftene stiller krav til brannvernleder/ koordinator for brannobjekt. Iht. forskriften om brannforebygging. I tillegg har en del objekter krav om opplæring av sine ansatte. Dette kurset har til hensikt å ivareta den nødvendige opplæringen i henhold til myndighetenes krav og å motivere den enkelte ansatt til økt brannvernberedskap. Kurset bygger på HMS-lovgivning og brannforskriftenes retningslinjer for opplæring av brannvernleder.

Intensivkurs

Vi skulle gjerne holdt dette kurset over flere dager, men av erfaring vet vi at mange virksomheter har et hardt arbeidspress og finner det vanskelig å avsette tid til å sende ansatte på kurs. Vi har tatt konsekvensene av dette og har lagt opp til et intensivt program. Anticimex benytter instruktører med utdanning og erfaring fra så vel utrykning som forebyggende tiltak. 

Vårt 1-dags kurs er lagt opp slik at det vil tilfredsstille krav til kunnskap ihht forebyggende forskrifter for brannvern.

Kurset inneholder blant annet

  • Branntekniske lover og forskrifter, og på krav som stilles til eier, bruker og brannansvarlig med hensyn til brannforebyggende tiltak
  • Oppbyggingen av dokumentasjonsperm
  • Hvorfor er dokumentasjonen av brannsikkerheten så viktig
  • Hvordan organisere brannsikkerheten
  • Hvordan gjennomføre øvelser

Vi tilbyr også brannforebyggende kurs for brannvernkoordinator/brannvernleder over to dager.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves.

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,