Kurs for brannvernkoordinator/ brannvernleder - 2 dager

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Varighet

16 timer

Målgruppe

Kurset er rettet mot personell som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten. For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier. Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

Målsetting

Etter gjennomført opplæring, skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet som brannvernleder og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. 

Myndighetskrav

I henhold til gjeldende HMS-lovgivning og Brannforskriftene stilles det krav til brannvernleder/ koordinator for brannobjekt. Iht. forskriften om brannforebygging. I tillegg har krav om opplæring av sine ansatte. Dette kurset har til hensikt å ivareta den nødvendige opplæringen i alle særskilte brannobjekter i henhold til myndighetenes krav og å motivere den enkelte ansatt til økt brannvernberedskap. Kurset bygger på HMS-lovgivning og brannforskriftenes retningslinjer for opplæring av brannvernleder. 

Kurset inneholder blant annet

  • Branntekniske lover og forskrifter, og på krav som stilles til eier, bruker og brannansvarlig med hensyn til brannforebyggende tiltak.
  • Oppbyggingen av dokumentasjonsperm
  • Hvorfor er dokumentasjonen av brannsikkerheten så viktig 
  • Hvordan organisere brannsikkerheten
  • Hvordan gjennomføre øvelser
  • Praktisk undervisning og øvelser med håndslokkeutstyr.

Anticimex benytter instruktører med utdanning og erfaring fra så vel utrykning som forebyggende tiltak.

16-timerskurset har samme innhold som 7-timerskurset, men går dypere inn i alle tema.

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves.

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,