Kurs varme arbeider

Den som skal utføre varme arbeider på en sikker måte må ha en viss kompetanse. Utøveren må ha kjennskap til relevante lover og forskrifter, sikkerhetsforskriften, grunnleggende brannteori og risiko tilknyttet utførelsen av det varme arbeidet. For å utøve det varme arbeidet sikkert må utøveren forstå hva som kan være, eller utvikle seg til, brannfarlige situasjoner. Utøveren må også forstå hvordan egen atferd innvirker på sikkerheten, og ha vilje til å handle slik at utførelsen av varme arbeider blir sikkert.

Varighet

7 timer

Innhold

Kurset følger normen som er fastsatt av Norsk brannvernforening. Foruten brannteori og regelverk blir det i kurset satt fokus på det personlige ansvaret som utøvere av varmt arbeid har. Alle deltakere på kurset skal ha prøvd å slokke en brann ved hjelp av forskjellige typer slokkemidler. Videre skal de ha sett demonstrert forskjellige faremomenter innen brannvern og slokketeknikk.

Målsetting

Kompetanse innen brannvern ved utførelse av varme arbeider kan altså sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon utøveren trenger for å mestre utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Myndighetskrav

Kravet til opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeidet er fastsatt i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider. Sikkerhetsforskriftene er forankret i lov om forsikringsavtaler 1989.06.16. Flere andre forskrifter har også ansvarsbetingende krav i forbindelse med denne typen arbeid.

Utøveren skal tilegne seg forståelse for

  • Sertifiseringsordningen
  • Sikkerhetsforskriften for varme arbeider
  • Brannteori
  • Lover og forskrifter som er relevant for utførelse av varme arbeider
  • Farer ved varme arbeider: før, under og etter arbeidet

Slokkeøvelse

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,