Slokkeøvelse - grunnopplæring

Kurset er rettet mot personell som ivaretar egenbeskyttelsen ved virksomheten eller objektet. I ethvert særskilt brannobjekt skal alle ansatte og ledere ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Varighet

2 timer

Målsetting

Etter gjennomført grunnopplæring skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i det forebyggende arbeidet ved bedriften, samt ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker og akutt sykdom. Alle deltakere på kurset skal ha prøvd å slokke en brann ved hjelp av forskjellige typer slokkemidler, og videre skal de ha sett demonstrert forskjellige faremomenter innen brannvern og slokketeknikk.

Myndighetskrav

I henhold til gjeldende brannvernforskrifter og HMS lovgivning skal alle ansatte jevnlig delta på brannøvelse. I tillegg har en del objekter krav om opplæring av sine ansatte.

Dette kurset har til hensikt å ivareta den nødvendige opplæringen i henhold til myndighetenes krav og å motivere den enkelte ansatte til økt brannvernberedskap.

Kurset inneholder blant annet

  • Bruk av håndslokkere
  • Bruk av brannteppe
  • Faremomenter med gass
  • Øvelser og praktisk trening

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper kreves.

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,