Mange slitte terrasser

Nyheter 14-05-2012

Halvparten av norske balkonger og terrasser har utbedringsbehov, viser nye tall.

45 prosent av balkongene og terrassene her i landet får tilstandsgraden to (TG 2) av Anticimex, som betyr at de har feil eller mangler som bør utbedres.

– En typisk feil er at gulvet er så slitt at det ikke er tett lenger. Det kan bli dyrt hvis det er et rom under. Råte i treverket på rekkverk, eller begynnende råte, er en annen gjenganger, sier Roy Malmo Nilsen i Anticimex.

Selskapet utfører flere tusen boliginspeksjoner hvert år.

Ytterligere seks prosent av balkongene og terrassene har fått tilstandsgraden tre. Mens to betyr at de har litt tid på seg, betyr tilstandsgrad tre at utbedringen bør skje umiddelbart.

– I enkelte tilfeller vil en sånn tilstand på en balkong bety risiko for at den faller ned, men det er heldigvis svært sjelden vi kommer over så graverende tilfeller, sier Nilsen.

Hvem har ansvar for å vedlikeholde terrassen?

I sameier og borettslag kan manglende vedlikehold skyldes uklarheter om hvem som har ansvaret – beboeren eller fellesskapet. Hovedregelen er at fellesskapet har vedlikeholdsansvaret for fellesareal og tilleggsareal, som både terrasse og balkong som regel vil være klassifisert som.

– Men fordi beboeren som regel disponerer balkongen alene, har han et ansvar for innvendig overflatevedlikehold. Det kan være alt fra enkel rengjøring, snømåking, maling og rengjøring av sluk, til utskiftning av gulvfliser og tremmer, sier Paal I. Haugaard i advokatfirmaet Bing Hodneland.

Han forteller om saker der beboere har lagt fliser uten å gjøre jobben skikkelig, med membran som løsner fordi underlaget ikke var godt nok klargjort.

– Grensedragningen mellom hva som er byggefeil og hva som er manglende vedlikehold har vært gjenstand for mange runder i rettsapparatet. Hvem skal betale for lekkasje fra takterrassen? Det kan for eksempel være fornuftig å vedtektsfeste at beboeren har vedlikeholdsansvar for fliser og påstøp over membranen der denne er nedstøpt, sier Haugaard.

Slitasje på terrasse kan være vanskelig å identifisere

Ikke all slitasje på balkong og terrasse er synlig. Noen ganger må det gjøres grundigere undersøkelser for å finne hvordan tilstanden er ut av tilstanden, som å åpne opp konstruksjonen.

Roy Malmo Nilsen i Anticimex ser likheter til andre deler av boligen.

– Ved boligkjøp er mange nordmenn mer opptatt av om flisene på badet er pene å se på enn om sluken er tett. Sånn er det med balkonger og terrasser også. Vi skaffer oss et nytt møblement og utsetter heller oppussingen av terrassen et år til, sier Nilsen.

Kontaktperson:

  • Roy Malmo Nilsen, direktør Privatmarkedet Anticimex, tlf. 4000 4449

Ditt lokale kontor

Ta kontakt med ditt nærmeste Anticimex-kontor.

Publisert: 14-05-2012

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,