Slik kommer rottene seg inn i huset ditt

Nyheter 30-09-2015

Brun rotte med lang hale.

Det kan være litt av et mareritt å få rotter i huset. Visste du at en rotte kan klatre opp loddrette vegger, hoppe ned fra 16-17 meter uten å ta skade, og presse seg gjennom hull på størrelse med et kronestykke? 

Rotter trives overalt der mennesker holder til, og først og fremst i fuktige miljøer som for eksempel kjellere og avløp. En rotte lever i 1-3 år, og ett eneste rottepar kan i teorien gi opphav til mellom 800 og 1000 rotter på under ett år. Rotter er altetende skadedyr som kan forårsake store materielle skader, i tillegg til at de sprer smitte og sykdom.

Disse sykdommene spres av norske rotter og mus.

Det viktigste du kan gjøre for å sikre deg mot problemer forårsaket av rotter, er å hindre dem i å komme inn i huset ditt. Men rotter finner mange veier inn.

  • Rotter er flinke til å klatre. En rotte kan klatre opp flere etasjer på loddrette vegger, eller langs innsiden av avløpsrør.
  • Rotter kan hoppe én meter, og de kan falle fra høyder på 16-17 meter uten å ta skade.
  • Rotter er dyktige svømmere.
  • Rotter kan ta seg gjennom små hull på rundt 20 millimeter, noe som tilsvarer størrelsen på et kronestykke.
  • Små mus trenger ikke større hull enn 7 millimeter for å komme seg inn.

– Er man så uheldig å få rotter i huset kan det bli et stort problem med skader, lukt, avføring og smitterisiko. For å sikre seg mot rotter må man først vite hvordan de tar seg inn i huset, og siden ta noen forhåndsregler, sier Stein Norstein, skadesjef og biolog i Anticimex.

Slik kommer rottene seg inn i huset ditt:

1. Sprekker i bygningen 

Sprekker større enn 12 millimeter er en invitasjon til rotter. Mus kan ta seg gjennom hull på 7 millimeter.

2. Grunnmuren 

Støpt dekke i kjeller/krypkjeller er viktig. Ellers vil rotter grave seg inn under grunnmuren og komme inn i krypkjelleren, og derfra vandre inn i bjelkelaget. Hus på steinfylling kan gi rotter tilgang ved rørgjennomføringer i støpt dekke i gulvet, eller hvis skjøter i dekket har sprekker, for eksempel ved tilbygg eller mellom boenheter. Tørrmurt grunnmur med store steiner har ofte innvendige hulrom. Rottene kommer inn i muren under bakken og går inn i muren til murkrona og over i bjelkelaget. Ofte er muren svært bred og murkrona skjult, dermed oppdages ikke gangveien.

3. Ytterveggen 

Overgang mellom grunnmur og kledning på yttervegg gir ofte åpninger for rotter. Her bør  du sikre med lusing, gitter eller andre tetteformer som ikke ødelegger luftingen. Ved terrasser og plattinger kan det være vanskelig å kontrollere denne overgangen.

4. Ventiler og rør 

Sjekk rundt kloakkrør, vannrør og el-kabler der disse kommer inn i huset. Sjekk at alle ventilasjonsluker har rottesikker netting.

5. Dører og vinduer 

Her må det være tette slutning. Sjekk også at det ikke er sprekker mellom karm og vegg.

6. Kloakk og soilrør 

Rotta trives i fuktige rør. Brudd på soilrør må repareres. Avstengte soilrør må være sikret med metallplate.

7. Sluk 

Alle innvendige sluk må ha rist. Sluk som ikke er i bruk må ha jevnlig tilsyn og skal være fylt med vann. Lufting av kloakk på loft eller tak må sikres med netting. Kommer rotter opp gjennom toalettet bør det installeres rottestopp på soilrøret eller rottesperre i nærmeste kum.

Så mye skade kan mus og rotter gjøre i huset ditt.

Fjern skrot og klipp gresset

Når rotter og mus trekker mot boligen din er det først og fremst fordi du gir dem tilgang på vann, mat og gjemmesteder.

– Åpne søppelkasser, matkompostering, sekker med dyrefôr og nedfallsfrukt som ligger på bakken, er populær rottemat. Sørg også for at fuglemating ikke blir rottemating. I tillegg er det lurt å holde det ryddig rundt huset, slik at rottene ikke finner gjemmesteder. Fjern skrot og gjenstander som står inntil husveggene, og hold gresset kortklippet, råder Stein Norstein, skadesjef og biolog i Anticimex.

Dekker forsikringen din skadedyrsanering?

Kontakt ditt nærmeste Anticimex-kontor hvis du har spørsmål om sikring eller bekjemping  av rotter og mus i huset.

Publisert: 30-09-2015

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,