Registrering og behandling av personopplysninger, kundeopplysninger m.m. hos Anticimex

Anticimex behandler personopplysninger i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter.

Registrering og behandling av relevante personopplysninger foretas av Anticimex med det formål å administrere og gjennomføre kundeforhold, herunder behandle eventuelle krav og håndtere fakturerings- og utbetalingsrutiner, samt markeds- og kundeanalyser, statistikk og de kravene som stilles til Anticimex som virksomhet. 

Anticimex er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor Anticimex er forpliktet i henhold til lov å overlevere slike opplysninger.

Vi samler også inn opplysninger om eiendom, bygg, virksomheter og andre serviceobjekter vi har serviceavtale med eller oppdrag hos. 

Du kan som kunde etter skriftlig henvendelse få kjennskap til hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å kreve at vi retter feilaktige opplysninger om deg. Henvendelser sendes til Anticimex AS, PB 7095 St.Olavs Plass, 0130 Oslo merket med "Personopplysningsansvarlig".

Publisert: 24-02-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,