Fuktsikre baderomsvegger

Vurderer du å pusse opp badet, eller vil du vite om du kan beholde det som det er? Forsikre deg om at badeveggene ikke vil gi deg en utrivelig og kostbar overraskelse, men kombinerer fuktsikkerhet med estetikk!

Oppbygning
Oppbygningen av veggene har betydning for hva slags overflate de bør ha. Oppdeling i våte og tørre soner gir valgmuligheter, men i praksis er det best å definere alle vegger som våtsoner. Hvis ikke overflatebelegget er vanntett, må man bruke påstrykningsmembran på veggene i våtsonene.
Bindingsverksvegger:

 • oftest bygd opp av to lag bygningsplater, eller av rupanel og dimensjonsstabile bygningsplater (ikke trebaserte)
 • må ha mineralullisolasjon
 • kan ha baderomspanel, maling, veggvinyl, våtromstapet og fliser
 • baderomspanel trenger ikke øvrig platekledning
 • maling, veggvinyl og våtromstapet trenger bare ett lag kledning
 • fliser krever dimensjonsstabile bygningsplater

Murte eller støpte vegger:

 • oftest murt med porebetong eller lettklinkerblokker
 • må oftest pusses eller helsparkles før overflatebehandling
 • kan ha maling, veggvinyl, våtromstapet og fliser


Baderomspanel

Baderomspanel kombinerer kledning, membran og ferdig overflate i ett produkt. For å unngå skader og oppnå god funksjon over lang tid, må underkant, skjøter og hjørner være godt forseglet i samsvar med leverandørens monteringsanvisning.

Montering av baderomspanel

Ved montering av baderomspanel er det viktig å bruke profilene som hører med til systemet for å oppnå tilfredsstillende tetthet. Kilde: SINTEF Teknisk Godkjenning 2289


Malingssystem for våtrom

Malingssystem som membran og ferdig overflate består av grunning/lim, impregnert glassfibervev eller fibertapet og maling. Det må kombineres med sparkelmasse for våtrom og tettemiddel.


Veggvinyl og våtromstapet
Veggvinyl limes til underlaget og sveises i skjøtene, og er membran og dampsperre i ett. Veggvinyl må overlappe gulvmembranen med minst 25 mm. Våtromstapet er rullprodukter av PVC eller akryl, og ulike typer skal skjøtes på ulike måter. Våtromstapet er ikke produkter med godkjenning, og ikke alle kan brukes i våtsoner, så undersøk grundig med leverandøren.

Tilstandsvurdering av eksisterende vegger:

 • Kontroller at skjøtene er intakte.
 • Kontroller at belegget ikke har løsnet ved overgangen mellom vegg og gulv og ved hjørnene.
 • Kontroller tettingen rundt armaturer og rørgjennomføringer.


Fliser

Husk at fugene mellom flisene ikke er vanntette, og med fliser ser man ikke skillet mellom våt og tørr sone. Derfor bør alle flislagte baderomsvegger ha membran, for å unngå skader som følge av rengjøring med mye vann. Vegger mot uteklima eller kalde rom må ha dampsperre, så på slike vegger bør hele veggen utføres som våtsone med membranen som dampsperre. I våtsoner bør man bare bruke fliser med vannopptak under 15 vektprosent, og flislimet må være fuktbestandig og passe til underlag og flistype.
Tilstandsvurdering av eksisterende vegger:

 • Kontroller at mørtelfuger er intakte og at det ikke er bom bak flisene. Sprekker i fuger, løse fliser eller bom bak flisene kan bety fuktskader i underlaget.
 • Kontroller at det er elastisk fuge i overgangen mellom vegger og gulv og i vegghjørner.
 • Kontroller at det er tett rundt dusjarmatur og andre gjennomføringer i veggene.

Overgang mellom gulv og vegg i baderom

Snitt av overgang mellom golv og vegg i fliskledd baderom Kilde: Byggforskserien 543.506

Overgang mellom gulv og vegg på baderom

Snitt av overgang mellom golv og vegg i fliskledd baderom Eksempel på tetting rundt rørgjennomføring til servant- eller dusjarmatur.

 

Utarbeidet i samarneid med SINTEF

Vi er her for å hjelpe deg

Publisert: 29-09-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,