Ildsteder

Ildsteder kan være et godt tillegg til andre oppvarmingskilder som elektrisitet. Nye ildsteder har dokumentasjon som angir vilkårene for oppstilling. Også for eldre ildsteder fins det regler, f.eks. om avstander til brennbart materiale. Det kan være lurt å sjekke om reglene er fulgt og om brannmur, røykløp og skorstein er i orden.

Vi er her for å hjelpe deg

Noen overordnede råd ved valg og montering av nytt ildsted

 • Velg et ildsted som har dokumentasjon på hvilke krav det stiller til skorstein, brannmur og andre tilhørende produkter.
 • Velg et rentbrennende ildsted, det vil si et ildsted med dobbelt forbrenningssystem. Åpne peiser frarådes.
 • Produsentens anvisninger skal alltid følges. Generelle råd er gitt i Byggforskserien 552.135.
 • Eier eller bruker må melde ifra til feiervesenet når det er installert nytt ildsted.
 • Installasjonen skal kontrolleres av kvalifisert kontrollør, f.eks. fra det lokale feiervesenet. Det må eier sørge for.
 • Nyoppføring av skorstein er søknadspliktig. Huseieren må informere feiervesenet om installering av ny skorstein.
 • Pelletovner er en alternativ oppvarmingskilde, som kan komme inn under støtteordning fra Enova, se www.enova.no.

Eldre ildsteder 

 • Gamle ovner oppfyller vanligvis ikke kravene til partikkelutslipp som gjelder nye ildsteder. Kravene har ikke tilbakevirkende kraft. Men et eldre ildsted kan vanligvis kun tas ned og settes opp innenfor samme bruksenhet. Det gjelder ildsteder produsert mellom 1940 og 1.7.1997. Ovner fra før 1940 regnes som antikvariske og er fritt fram å reinstallere.
 • Omplassering av ildsted skal kontrolleres av kvalifisert kontrollør, f.eks. fra feiervesenet.

Byggforskserien 752.135 gir oversikt over regler for eldre ildsteder, blant annet:

 • Golvet må tåle belastningen av ildstedet. Avstivning eller eget fundament kan være aktuelt.
 • Ytterflaten av ildstedet må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 300 mm.
 • Avstanden fra ildstedet til brannmuren må være minst 100 mm. Kaminer og peisinnsatser må i tillegg ha brannmur rundt hele omramningen.
 • Brannmuren må være minst 100 mm tykk og være utført i teglstein, betong, lettklinker eller porebetong.
 • Røykrør må ha avstand på minst 300 mm fra brennbart materiale, eller være skilt fra det med en 100 mm tykk brannmur.
 • Røykrør bør ikke ha mindre avstand til brannmuren enn 100 mm.

Anbefalte avstander mellom skorstein og brennbart materiale er gitt i Byggforskserien 752.135.

Retningslinjer for eldre smijernsovn

Retningslinjer for oppstilling av eldre smijernsovn, uten dokumentasjon fra leverandør. Kilde: Byggforskserien 752.135

Ildsteder uten dokumentasjon av varmepåvirkning

Ildsteder uten dokumentasjon av varmepåvirkningen kan være installert parallelt med brannmur inntil brennbar vegg dersom brannmuren er beskyttet av en skjermplate av ubrennbart materiale, f.eks. en 2 mm tykk stålplate eller en 8 mm tykk sementbasert plate. Kilde: Byggforskserien 752.135

Utarbeidet i samarbeid med SINTEF

Publisert: 29-09-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,