Energiøkonomi og etterisolering

Det er mye å vinne på mer energiøkonomiske boliger og bovaner, både for den enkelte og for samfunnet. Enkle tiltak vil raskt bidra til sparte energiutgifter, mens mer omfattende løsninger kan lønne seg på sikt – særlig hvis de kombineres med andre behov for oppgradering.

Vi er her for å hjelpe deg

Noen råd om bovaner 

  • Sørg for moderat innetemperatur, rundt 20-22 o C i oppholdsrom. Ha et effektivt system for å styre temperaturen, med termostat for differensiert temperatur i ulike rom, for nattsenking og for fravær. Slå av termostaten på ovnene før vinduslufting.
  • Ha et bevisst forhold til bruk av varmtvann.
  • Slå av belysning, slå av elektrisk utstyr og unngå «stand by».
  • Fyll oppvaskmaskiner og vaskemaskiner før kjøring.

Litt om oppvarming 

  • Nyere elektriske ovner og ildsteder er mer energieffektive enn eldre. Utskifting av gamle ovner kan være et tiltak.
  • Vannbårne anlegg er energifleksible ved at de kan utnytte flere energikilder. Installering av vannbåret anlegg i eksisterende bolig er kostbart.
  • Luft-til-luft-varmepumper kan være fornuftig/miljøvennlig. Effekten er størst ved utetemperatur over ca. -5 o C.
  • Flis- og steingolv krever gjerne varmekabler som står på hele tiden. Er golvet dårlig isolert, kan kostnadene bli høye.
  • Myndighetene, ved Enova, kan gi tilskudd ved innkjøp av alternative oppvarmingskilder, se www.enova.no.

Tetting og etterisolering

Tetting av utettheter og bedre isolering vil forbedre energiøkonomien betydelig. Aktuelle steder å tette bedre er rundt vinduer og dører, i fuger bak golv- og taklister og rundt utette loftsluker.

Oversikt over energiøkonomiserende tiltak

Over ser du en oversikt over noen energiøkonomiserende tiltak er vist i tabellen under. Undersøk om kommunen gir tilskudd til energiøkonomisering.

Kaldt loft med etasjeskiller

Typisk eksempel på kaldt loft med etasjeskiller som egner seg for etterisolering. Løsningen er vanlig i hus fra 1960-, 1970- og 1980-tallet. Kilde: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus, og Boligkjøperboka.

Etterisolering av etasjeskiller mot loft

Etasjeskilleren ovenfor, med etterisolering. Etterisolering av etasjeskiller mot loftet er et enkelt og effektivt tiltak. Samtidig med etterisolering er det viktig å kontrollere at dampsperra mot det kalde taket er tett i skjøter og overganger. Kilde: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus og Boligkjøperboka.

Utført i samarbeid med SINTEF

Publisert: 29-09-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,