Moderne kjellere har beskyttende isolasjon

I mange relativt nybygde kjellere finnes en fiberduk som beskytter isolasjonen som finnes på husets utside. Kjellerens fuktbeskyttelse under grunnplaten finnes altså på utsiden av huset, ikke inne.

Vi er her for å hjelpe deg

Slik er en moderne kjellers fuktbeskyttelse oppbygd.

Moderne kjellere har beskyttende isolasjon

Sokkelen skal ikke nås av vann fra bakken, verken på undersiden eller på sidene. Isolasjonen har to funksjoner; dels å hindre vann, dels å holde kjellerveggen varm.

Kjellerveggen må holdes varm ellers økes risikoen for fuktskader på innerveggene. Fiberduken er som en beskyttelse for isolasjonen. Uten fiberduk kan det drenerende laget av f.eks. grus eller singel komme i kontakt med isolasjonen. Dreneringen fører vannet til dreneringsrøret. Dreneringsrøret skal ligge under kjellerens gulvnivå og skal ende i en dreneringsbrønn eller stenkiste.

Det skal også finnes et vannrør som leder vannet bort fra nedløpsrørene. Uten denne blir bakken rundt huset fuktigere. At bakken heller bort fra huset er også en viktig del av fuktbeskyttelsen. Uten dette vil vannet renne mot huset i stedet for bort fra huset.

Hvis det blir liggende mye vann rundt huset etter nedbør er det et varseltegn om at fuktproblemer kan oppstå.

Tips og råd

  • Sørg for at bakken heller bort fra huset om den ikke allerede gjør det
  • Test at vannrørene fungerer
  • Sørg for at vann fra nedløpsrør føres bort fra husets sokkel. Sett opp tønner som kan samle vannet eller koble til et rør som fører vannet bort fra huset
  • Sjekk i dreneringsbrønnen eller stenkisten etter regn. Er den tørr eller vannstanden lav kan det være problemer med dreneringsrøret eller andre deler av fuktbeskyttelsen
Publisert: 14-03-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,