Vannforbruk og sparepotensial

Tilgang på kaldt og varmt vann i boligen er noe de fleste tar for gitt. Med større bevissthet rundt bruken av vann kan vi unngå sløsing og spare kostnader.

Noen råd om varmtvannsbereder 

 • Plasser varmtvannsberederen i rom med sluk og vanntett golv. Står berederen i skap, bør skapet ha spillbakke med avledning til synlig sted med tett golv og sluk. Hvis golvet mangler sluk, f.eks. på kjøkken: Monter lekkasjestopper som stenger vannet automatisk ved lekkasje.
 • Varmtvannsbereder bør ikke bygges inn. Det kan gi bygningsskader ved lekkasjer.
 • Berederen bør helst plasseres slik at varmen den avgir kommer boligen til gode.


Noen råd om tappearmatur
 

 • Ved utskifting til ny armatur: Velg løsninger med produktdokumentasjon, f.eks. SINTEF Produktsertifikat. Før sertifisering blir armaturen testet for egenskaper som mekanisk styrke, tetthet, støy, kapasitet.
 • Varmtvann på tappested skal ikke ha så høy temperatur at det er fare for skolding. Armaturen bør ha temperatursperre, med maks temperatur på 38 o C ved tappesteder for personlig hygiene, som vaskeservant og dusj. Ved øvrige tappesteder bør temperaturen på varmtvannet være maks 55 o C.


Litt om vannsparing og kostnadsreduksjon

Lekkasjer av vann i form av små drypp, og særlig av varmtvann, kan over tid utgjøre en vesentlig mengde, som påvirker både totalt vannforbruk og energikostnader. Vil man redusere vannforbruket, er et viktig råd å gå over installasjonene og hindre eventuelle lekkasjer. Lekkasjer kan også gi vannskader. Noen råd:

 • Hvis armaturen lekker: Bytt patron/innsats eller skift armatur.
 • Lekkasjer fra rør og ventiler: Erstatt med nytt.
 • Sjekk om sisterna på wc-en lekker, skift eventuelt ut innmaten i sisterna, eller skift til nytt wc.
 • Vannmåler kan motivere til å redusere vannforbruket.
 • Vannsparende komponenter og armaturer kan gi redusert forbruk. En del av gevinsten avhenger av brukervaner.
 • Skyll og vask minst mulig under rennende vann på kjøkkenet.
 • Ta heller en dusj enn et bad. Vannforbruket er omtrent det samme enten man tar et bad i uka eller en dusj hver dag.
 • Unngå å bruke klosettet som utslagsvask.
 • Vask alltid med full vaskemaskin og oppvaskmaskin.
 • Begrens utevanning til det nødvendige.
 • Kjøkkenarmaturen er den armaturen vi bruker mest. Det kan være vannsparegevinst på opptil 10-20 % ved å skifte fra gammel togrepsarmatur til ny ettgrepsarmatur på kjøkkenet

Eksempel på vanntap ved små lekkasjer fra utette installasjoner

Vanntap ved små lekkasjer

Til sammenlikning: Gjennomsnittlig årlig vannforbruk per person i Norge er ca. 70 m3 .

Varmetap fra varmtvannsbreder

Varmetap fra varmtvannsbereder utgjør en del av energiforbruket til varmtvannsoppvarming. Forbruket kan reduseres ved å velge bereder med skumisolasjon eller med isolert toppstykke. Figuren viser et eksempel på isolert toppstykke. Med en slik løsning kan man spare inntil 100 kWh per år til varmtvannsoppvarming. Kilde: Byggforskserien 553.121

Ettgrepsarmturer med temperatursperre til kjøkkenet, servant og vask

Generelt er ettgrepsarmaturer med temperatursperre den beste løsningen for kjøkkenbenk, servant og utslagsvask. For badekar og dusj er termostatarmaturer med temperatursperre best. Kilde: Byggforskserien 553.131

Utarbeidet i samarbeid med SINTEF

Vi er her for å hjelpe deg

Publisert: 29-09-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,