Ventilasjon

Luftkvaliteten i boligen er viktigere enn mange er klar over. God ventilasjon er en forutsetning for trivsel, helse og komfort. Enkle tiltak kan gjøre en forskjell.

Vi er her for å hjelpe deg

Hensikten
Ventilasjon skal: 

  • ta inn frisk luft og transportere ut forurenset luft fra boligen kontinuerlig. Forurensninger kommer fra alle aktiviteter i boligen, og også i form av avgassing fra materialer. 
  • forhindre at inneluften får for høyt fuktinnhold, og motvirke kondens og mugg

Slik skal ventilasjonen virke
Det er to hovedtyper: avtrekksventilasjon og balansert ventilasjon. I nye boliger er det i praksis krav om balansert ventilasjon, som regnes for å gi best komfort og minst varmetap.

Noen råd

  • Bare vindusventiler gir vanligvis for lite friskluft ved avtrekksventilasjon. Det bør være veggventiler i tillegg. Ha veggventiler i åpen stilling og ikke tett dem til. Flytt møbler hvis det trekker.
  • Sikre at det er luftstrøm til bad og kjøkken via dører på gløtt, spalter/hull i dørene eller via andre overstrømningsåpninger. 
  • Kjøkkenhette er ikke det samme som avtrekksventil. Kjøkkenet må som regel ha avtrekksventil i tillegg. 
  • Vinduer gir god mulighet for rask lufting. Det er en fordel med luftevindu, særlig på bad og på kjøkken.

Renhold og vedlikehold

  • Følg vedlikeholdsinstruksen.
  • Rengjør kjøkkenhetta regelmessig. Husk at også kanalene fra hetta bør rengjøres av og til. 
  • Rengjør ventiler, vifter og spjeld en gang i året. Helst bør komponentene kunne demonteres og vaskes i varmt så- pevann. 
  • For anlegg med balansert ventilasjon bør varmegjenvinneren rengjøres før hver fyringssesong, og filtre skiftes årlig. Vedlikeholdsinstruksen skal fortelle hvor ofte aggregatet og andre deler må rengjøres eller skiftes.

Illustrasjon av avtrekksventilasjon som viser luftgjennomtrekk

Avtrekksventilasjon: Frisk luft kommer inn i boligen gjennom friskluftventiler i veggene, flytter seg via åpne dører eller overstrømningsåpninger (spalter eller hull i dører) til bad og kjøkken, der det er avtrekk. Med naturlig avtrekksventilasjon er det ingen vifter, med mekanisk avtrekksventilasjon er det vifter i avtrekket. Kilde: Byggforskserien 552.301

Balansert ventilasjon med vifter og avtrekk

Balansert ventilasjon: Vifter sørger for både friskluftttilførsel og avtrekk av forurenset luft. Friskluft utenfra blir ført i egne kanaler med ventiler til boligrommene, videre via åpne dører eller spalteventiler og til bad og kjøkken, som har avtrekk. Viftene sitter i et aggregat, som har varmegjenvinner. Anlegget bør ha støydemping. Kilde: Byggforskserien 552.301

Lufte med vinduene, i tillegg til ventilasjonsanlegg

Ventilasjon skal gi frisk luft i boligen og motvirke kondens og mugg. Mulighet for å lufte gjennom vinduer er en fordel, i tillegg til at ventilasjonsanlegget fungerer godt. Kilde: Boligkjøperboka

 

Utarbeidet i samarbeid med SINTEF

Les mer om ventilasjon av boliger her...

Les mer
bks.byggforsk.no
www.sintefbok.no
Byggforskserien og publikasjoner (klikkbare lenker): − 552.301 Ventilasjon i boliger. Prinsipper og behov − 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus − 552.303 Balansert ventilasjon i småhus − 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter − Bedre inneklima i boligen. Faktaserien fra SINTEF Byggforsk − Boligkjøperboka. SINTEF Byggforsk håndbok

Publisert: 28-09-2016

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,