Støvlus og boklus

Støvlus (Psocoptera) kalles ofte for boklus (Liposcelis bostrychophila) fordi de ligner på lus og man ofte finner de på bøker som lagres for fuktig, eller under våt bark utendørs. Det finnes ca. 3000 arter i verden som er kjente og ca. 60 arter er funnet i Norge.

Spørsmål om støvlus og boklus?

Voksne individer er fra 1 til 4 mm. lange, og er gråhvite eller lysebrune. De har tynn hud, og kan se nesten gjennomsiktige ut. Noen har vinger mens andre har reduserte vinger eller mangler vinger. De man finner inne er vingeløse eller har reduserte vinger.

De fleste artene har hanner og hunner, men noen kan formere seg partogenetisk (uten hanner). Om det blir veldig mange av dem, kan de se ut som en gråaktig levende dam.

Støv- og boklus trives i fuktig materiale av alle slag. Noen lever av pollen, andre lever av alger, sopp eller råtnede planterester.

Innendørs ansees de som skadedyr og man finner dem ofte på fuktige bøker, fuktig tapet eller på stivelsesrik mat.

Vanlige problemer

De trives i fuktig materiale av alle slag. Noen arter lever av pollen. Andre livnærer seg på alger, lav eller ulike typer sopp. Råtnende organisk materiale kan også være føde for disse insektene.

Innendørs ansees de som skadedyr og finnes ofte blant støv, gamle bøker, bak tapeter og i stivelsesholdige næringsmidler.

Tips og råd

Støvlus og boklus kan bekjempes ved å senke luftfuktigheten til under 50 %. Da vil de tørke ut og dø.

Illustrasjon av støvlus

Kontaktskjema

er obligatorisk
E-post is required with proper format
er obligatorisk

Anticimex bruker cookies for å gi deg en bedre opplevelse på nettstedet. Ved å følge lenkene på dette nettstedet, samtykker du til måten vi bruker cookies.

Du kan lese mer om vår cookiepolicy her,