Problemen door houtworm en boktor

Hout aantastende insecten zorgen in uw huis voor grote problemen. Een aangetaste constructie kan op den duur zelfs voor instorting zorgen, maakt uw woning onverkoopbaar en tast de historische waarde van monumentale panden aan.

Schade-aan-gebouw.jpg Schade aan gebouwen

Het aanvreten van de houten constructiedelen zorgt op den duur voor een verzwakking van de draagkracht van de constructie.
Lekkage, brandgevaar
Er bestaat ook een risico dat de inboedel van hout aangetast gaat worden.

Financiele-schade.jpg Financiële schade

Schade aan uw gebouw heeft niet alleen direct nadelige financiële gevolgen. Bij de verkoop van een pand is de aanwezigheid van sporen vaak al afschrikkend effect. Mogelijke kopers zelf of een bouwtechnische aankoopkeuring
Ontbindende voorwaarden, verborgen gebreken, onderzoek plicht bij kopers.
De aanwezigheid levert vaak een waardevermindering van het gebouw op.

Wij kunnen een inspectie uitvoeren bij (ver-)koop van een woning. Ook wanneer dit recentelijk al heeft plaatsgevonden en er nu houtaantasters vermoed worden.

Onveilige-werkplek.jpg Onveilige werkplek

Werknemers hebben recht op een veilige werkplek.

. In verband met regels op het gebied van de gezondheidsrisico’s.

Gezondheidsrisico's.jpg Gezondheidsrisico's

Houtaantastende insecten zijn niet direct een gevaar voor de gezondheid van u, uw kinderen, huisdieren, klanten of gasten. Maar boormeel wat vanuit open plafondbalken boven een keuken in zojuist bereidt voedsel valt

Kan nadelige gevolgen hebben voor reviews en de voedselveiligheid keuringsinstanties.

Audits.jpg Audits

Wanneer uw bedrijf moet voldoen aan normeringen als HACCP of BRC, kunnen vogels een bedreiging vormen. Vaak moeten preventieve maatregelen genomen worden. Vooral bij voedselproducerende en -verwerkende bedrijven speelt dit een belanrgrijke rol. Het niet voldoen aan de richtlijnen kan zorgen voor een minor of zelfs het moeten stilleggen van (delen van) uw bedrijfsvoering.

 

Historische waarde
Niet alleen materiele schade, maar ook immateriële schade als gevolg van. Oudere gebouwen bevatten veel hout
Voorbeelden:
- Molen
- Houten beelden
Bij monumenten zijn er vaak regels om de authenticiteit en originaliteit zoveel mogelijk te behouden.

Voorraadaantasting (bij houten voorraad)
Wanneer u handelt in houten producten kan

Wat gebeurt er wanneer er niet ingegrepen wordt?

Sluimerend verval

Schade en kosten nemen alleen maar toe. Een balk die nu licht aangetast is en door een begassingsbehandeling gered kan worden (hoeft niet vervangen te worden) kan over een tijd wellicht zo zijn aangetast dat deze alsnog vervangen/gerepareerd moet worden. Bij een bereikbare balk is dit wellicht nog te overzien, maar bij hout op onbereikbare plaatsen wordt dit een grote kostenpost en overlast.

Stopt nooit van zelf

Instortingsgevaar

Lekkage, Brand, Alarm
Niet verzekerd

Bij zakelijk:
Onkostenderving
Productschade
Ontevreden klanten/medewerkers


Besmetting naar meubels/inboedel
Besmetting naar nabijgelegen gebouwen

Onbewoonbaar verklaard

Bij huurders

Gezondheidsrisico

Herkennen

(Uitvlieg-)gaten
Kan oud zijn
Zaagsel (Boormeel)
Aanwezigheid van torren en kevers
Knaag Geluid https://youtu.be/tRaUsEyfzGc
Vogels op dakrand

 

Het meest herkenbare symptoom zijn kleine gaatjes in de oppervlakte van hout.

Houtsoorten

Sommige soorten insecten hebben een voorkeur voor bepaalde houtsoorten. Grofweg wordt er onderscheid gemaakt tussen nat- en droog-
Bij grenen wordt veelal het spinthout aangetast en bij vuren ook het kernhout. Omdat in spinthout meer zetmeel aanwezig is.

Behandeld/onbehandeld hout

Onbehandeld hout is kaal hout wat enkel gezaagd is. Draagbalken aan de binnenkant van een dak worden meestal niet geschilderd. Dit is ook niet noodzakelijk omdat ze niet blootstaan aan weersomstandigheden en ze buiten het zicht zijn. Juist in deze balken brengen ze veel schade aan en zijn ze moeilijk te behandelen.
Veel hout in gebouwen wordt behandeld om de levensduur te verlengen en uit esthetisch oogpunt. Houtaantastende insecten hebben de voorkeur voor onbehandeld hout en komen daarom minder vaak voor in geverfde kozijnen, gelakte piano’s, geverniste meubels etc.
Behandeld hout indien al aanwezig

Behandeling bij behandeld hout

Indien er houtaantasters actief zijn in behandeld (geschilderd/geverfd) hout zijn er andere methoden beschikbaar dan voor bij onbehandeld hout -> link naar oplossingen

Aangevreten papier

Aangevreten papier in uw gebouw kan ook duiden op de aanwezigheid van houtaantastende insecten.

Torren en kevers in huis

Wat te doen bij aantreffen van gaatjes in hout?

Gaatjes in hout kunnen duiden op de aanwezigheid van houtaantastende insecten. Het kunnen ook oude gaatjes zijn van insecten die al lang niet meer aanwezig zijn.

Markeren en fotograferen

Indien het enkele gaatjes betreft is het een mogelijkheid om deze allemaal te markeren met een stift. Indien er na verloop van tijd nieuwe gaatjes bijgekomen zijn waar geen markering bij staat is het duidelijk dat er nieuwe gaatjes bij gekomen zijn. Het is ook mogelijk om periodiek foto’s te maken en deze onderling te vergelijken. Het is ook mogelijk om en te markeren en te fotograferen.

Papier neerleggen onder de gaatjes

Aanwezige larven in het hout eten zich een weg door het hout. Daarbij creëren ze uitwerpselen wat lijkt op zaagsel. Dit wordt boormeel genoemd en valt ook regelmatig uit de gaatjes. U kunt een stuk papier onder de gaatjes leggen. Door hier regelmatig te controleren op nieuw boormeel kunt u zelf zien of er activiteit is van houtaantastende insecten.

Luisteren naar knaaggeluid

Als de larven zich een weg eten door het hout is dit soms ook hoorbaar. Het knagend geluid is vrij opvallend https://youtu.be/tRaUsEyfzGc. Er zijn ook soorten houtwormen die geen geluid produceren.

Heeft u zelf activiteit waargenomen of enkel gaatjes aangetroffen? Neem dan geen risico en neem contact op met onze experts. Lees welke oplossingen de experts van Anticimex bieden om de overlast van houtaantasters tot het verleden te laten behoren.


Hoe zeker weten?
Markeren
Fotograferen
Anticimex bellen

 

 

Bekijk de oplossingen Bekijk voorbeeldprojecten

Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring op de website aan te bieden, basisfunctionaliteiten uit te voeren en het websiteverkeer en surfgedrag te analyseren. Hier kan u meer lezen over onze privacy en cookie policy en hoe u de cookies kan aanpassen of verwijderen. Als u de website blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies.