Professionele desinfectie tegen verspreiding van het corona virus

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Voorbeelden van de plaatsen waar risico op besmetting is, zijn werkplekken, winkelcentra, scholen, openbare gebouwen en stations. Desinfectie is een belangrijk hulpmiddel om te beschermen tegen verdere verspreiding van virussen.

Momenteel zijn er verschillende soorten behandelingen om ruimtes te desinfecteren. Om zo de verspreiding van virussen, zoals onder meer het coronavirus of de griep te voorkomen.

Anticimex zet in op het toepassen van een desinfecteringsmiddel dat werkt door direct contact en verneveling. Deze methode bestaat uit het verspreiden van fijne deeltjes die eerst in de lucht blijven zweven en dan langzaam op alle oppervlakken neerdalen.

Hierdoor wordt de ruimte vochtig, waardoor het desinfectiemiddel kan werken. Op deze manier bereikt het product alle gebieden, zelfs die moeilijk toegankelijk zijn, en schakelt het de organismen uit.

Voordelen:

Spoedopdracht.jpg  Korte downtime
 Na enkele uren zijn de behandelde ruimten weer toegankelijk
duim.jpg  Veilig middel
 Het gebruikte middel is biologisch afbreekbaar
Certificering.jpg  Conform regelgeving
 We gebruiken een door het CTGB toegelaten desinfectiemiddel.


Direct meer informatie aanvragen

Toepassing

Het gebruikte desinfectiemiddel is ontworpen om levenloze omgevingsoppervlakken te desinfecteren. We desinfecteren uw locatie door een desinfectie-vernevelingsservice te leveren, waardoor we grote gebieden in korte perioden kunnen desinfecteren met minimale downtime voor uw bedrijf.

Werkwijze

De desinfectiebehandeling bestaat uit het gebruik van een vernevelaar die is ontworpen om het desinfectiemiddel te vernevelen in fijne microndeeltjes. Deze deeltjes blijven in de lucht zweven tot ze langzaam op alle oppervlakken bezinken. Dit zorgt ervoor dat de oppervlakken gedurende een korte periode na de behandeling vochtig worden. Deze periode is wanneer het desinfectiemiddel in werking treedt en het oppervlak moet drogen.

Toepassing

 Deze methode is wel/niet geschikt voor:                                             

Voor binnen in bedrijven, kantoren, hotels, vakantieparken

Plaatsen waar veel verschillende mensen komen

Op locaties binnen Nederland

X Niet in ruimten waar voedsel bereid of opgeslagen wordt
Voordelen

✓ Veiligheid
Anticimex hanteert alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en gebruikt enkel gecertificeerde middelen en methoden.

✓ Modern ontsmettingsmiddel
We gebruiken een door het CTGB toegelaten desinfectiemiddel met virucidale* eigenschappen voor een effectieve en snelle werking.

✓ Ervaring
Omdat Anticimex ook begassingen uitvoert bij houtworm hebben wij de kennis, materialen én papieren om veilig te werken met biociden. Daarnaast voeren wij ook schoonmaakwerkzaamheden uit bij zwaar vervuilde ruimtes waarbij ook hoge eisen gesteld worden aan de veiligheid.

✓ Discreet
Anticimex is gewend om discreet te werk te gaan. Er zijn ook mogelijkheden om de behandelingen buiten reguliere kantooruren uit te voeren.

Bereken de prijs

Ik ontvang graag een prijsindicatie, het factsheet en meer informatie (telefonisch of via email) over deze behandeling.

 

Onze specialisten staan voor u klaar

Voor desinfectie in België, ga naar anticimex.be

corona-desinfectie-team-nl.jpg

Veelgestelde vragen over desinfectie door verneveling

1. Wat is reinigen?

Reinigen (schoonmaken) is het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden.

Reinigen bestaat uit drie stappen:

 1. Voorspoelen: verwijderen van vuil door vegen, wissen of voorspoelen met (lauw) water.
 2. Reinigen: losweken van vuil met warm water en een reinigingsmiddel.
 3. Verwijderen: van vuil en reinigingsmiddel met schoon water.
2. Wat is desinfecteren?

Het vernietigen van micro-organismen die na de reiniging zijn overgebleven.

Het resultaat van de desinfectie wordt sterk bepaald door een goed uitgevoerde-voorgaande- reiniging. Wanneer micro-organismen nog ingekapseld zitten in de productresten of vuil, werkt het desinfectiemiddel niet voldoende. Desinfectie kan direct na de reiniging plaatsvinden of voorafgaand aan het productieproces.

We kunnen twee soorten werkwijzen onderscheiden:

 • Heet water of stoom. De micro-organismen worden door de hoge temperatuur gedood of geïnactiveerd.
 • Chemische desinfectiemiddelen. De micro-organismen worden gedood of geïnactiveerd door een chemische stof.
3. Op basis van welke chemische stof wordt de oppervlaktedesinfectie uitgevoerd?

Er wordt gebruikt gemaakt van een ontsmettingsmiddel op basis van waterstofperoxide (H2O2). Het middel is toegestaan door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Het middel is ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen.

4. Heeft het middel een virusclaim?

Ja, het gebruikte middel heeft een virusclaim.

5. Wat houdt een virusclaim op desinfectiemiddelen in?

Zie hiervoor de website van het CTGB met: Uitleg virusclaim voor desinfectiemiddelen

6. Op basis van welke chemische stof wordt de ruimtedesinfectie uitgevoerd?

Er wordt gebruikt gemaakt van een ontsmettingsmiddel op basis van waterstofperoxide (H2O2). Het middel is toegestaan door het COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN (CTGB). Het middel is ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën), bacteriesporen en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen door vernevelen.

7. Zijn Servicetechnici van Anticimex gecertificeerd om de ruimtedesinfectie uit te mogen voeren?

Ja, onze Servicetechnici zijn allemaal in het bezit van een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform artikel 71 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Om de Ruimtedesinfectie in de dampfase te mogen uitvoeren hebben onze Servicetechnici een aanvullende opleiding voor ruimtedesinfectie gevolgd en zijn hiervoor gecertificeerd.

8. Werkt het gebruikte middel ook tegen het inactiveren van virussen?

Ja, de leverancier heeft het middel uitvoerig laten testen. Uit Europese studies1, 2 is gebleken dat het middel een virucide werking heeft. Het middel is getest door het geaccrediteerde laboratorium Eurofins.

1NEN-EN 14476:2013+A2:2019 en Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve suspensietest voor het bepalen van de virusinactiverende werking van chemische desinfectantia en antiseptica gebruikt in de medische sector - Testmethode en eisen (Fase 2/Stap 1)

2AFNOR NF T 72-281

Methods of airborne disinfection of surfaces - Determination of bactericidal, fungicidal, yeasticidal, mycobactericidal, tuberculicidal sporicidal and virucidal activity, including bacteriophages

9. Wat is de werking van waterstofperoxide?

De desinfecterende werking van waterstofperoxide (H2O2)  is gebaseerd op de afgifte van vrije zuurstofradicalen. De verontreinigingen worden door de vrije zuurstofradicalen afgebroken waarbij water als restproduct achterblijft. De vrije zuurstofradicalen hebben zowel een oxiderende als een desinfecterende werking. Waterstofperoxide maakt membraaneiwiten en enzymen door middel van oxidatie onwerkzaam.

10. Laat waterstofperoxide een residu achter?

Nee, bij juist gebruik komen geen residuale stoffen of gassen vrij.

11. Hoe moet ik mijn locatie voorbereiden voor de behandeling?

Zorg ervoor dat deze belangrijke stappen worden gevolgd voorafgaand aan de behandeling, om ervoor te zorgen dat de behandeling veilig kan worden uitgevoerd en dat maximale effectiviteit wordt bereikt.

 • Verwijder alle materialen die door vocht kunnen worden beschadigd, zoals papier en kunstwerken
 • Alle voedselproducten moeten worden verwijderd uit het te behandelen gebied
 • Alle elektrische apparatuur moet bedekt zijn met plastic (toetsenborden en monitors)
 • Alle items die worden afgedekt of verwijderd, moeten voorafgaand met een veilig product worden schoongemaakt
 • Zorg voor duidelijke toegang voor onze medewerkers en verwijder eventuele obstructies
 • De ruimte is niet toegankelijk tijdens de behandeling, tot meestal 1 uur na voltooiing van de behandeling, afhankelijk van de ventilatie van de locatie

We adviseren deze informatie te verspreiden onder uw personeel, zodat zij begrijpen welke rol zij hebb en in een effectieve behandeling voor uw bedrijf.

12. Moet ik iets doen na de behandeling?

De volgende regels dienen in acht te worden genomen bij desinfectiebehandelingen:

 • Informeer het personeel dat als er bij aankomst vocht achterblijft, dit moet worden gedroogd met keukenpapier dat vervolgens wordt weggegooid. Direct contact met handen of andere lichaamsdelen moet worden vermeden
 • Was borden en bestek voor gebruik af wanneer ze op een blootgestelde plaats zijn achtergelaten
 • Zorg ervoor dat alle nieuwe materialen die terug in de ruimte worden geplaatst, op de juiste manier worden gereinigd
 • Blijf de hygiëne- en veiligheidsadviezen van het RIVM in acht houden
 • Anticimex kan adviseren om ook gebruik te maken van diensten als: Dieptereiniging, Hygiënische inspectie, Bouwkundige inspectie

Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring, basisfunctionaliteiten uitvoeren en voor surfgedraganalyse. Meer over privacy en cookie policy. Als u de website blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.