Kabinet eist coronaplan, wat is de rol van plaagdierbestrijding daarbij?

Nieuws 22-04-2020 01:12

Momenteel zijn vrijwel alle niet-vitale sectoren gesloten vanwege corona. Op den duur zullen deze weer opengaan. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het zal in veel gevallen anders worden dan voor deze crisis. Wat betekent dat voor plaagdierbeheersing?

Minister stelt eisen aan sectoren voor heropening

Bedrijven en instellingen zullen plannen moeten maken voor de 1,5 meter economie. Minister Wiebes heeft aangegeven dat dit een eis is om in een latere fase weer open te mogen.

"Als je niet zo'n protocol hebt klaarliggen, kan ik me bijzonder moeilijk voorstellen dat je open kunt",
Wiebes, Minister van Economische zaken.

Bron: NOS

Voedselproductie

Een sector die wel grotendeels is blijven doordraaien is die van de productie, verwerking en transport van voedsel. Hier was plaagdierbeheersing al erg belangrijk en daarom is dit in deze sector vrijwel onverminderd door gegaan. Wellicht wordt het hier nog belangrijker nu de afhankelijkheid van eigen productie in Nederland belangrijker is geworden, omdat voedsel importeren lastiger en risicovoller is geworden.

Scholen

Rutte deed eerder al een oproep aan de scholen om plannen op te stellen. Daarbij wordt ook verder gekeken naar afstand houden, want scholieren nemen en kopen ook eten op school. Wat zal daar in moeten veranderen? Kortom, in alle sectoren heeft men te maken met mensen. Welke risico's opleveren op het gebied van hygiëne, voedsel en plaagdieren.

Plaagdierbeheersing en horeca

Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ongewenste situaties als gevolg van plaagdieren te voorkomen. Juist wanneer ondernemingen zijn gesloten, hebben plaagdieren vrij spel waardoor zij ongehinderd hun gang kunnen gaan. Daarom is het ook nu van belang dat de ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen zodat grotere economische schade wordt voorkomen. Op het moment dat de horeca weer vrij wordt gegeven door de overheid, moet worden voldaan aan de eisen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) roept horecabedrijven op om het gesprek aan te gaan met hun plaagdierbeheerser en te anticiperen op heropening van het bedrijf. De plaagdierbeheerser kan advies geven over wat wel en wat niet noodzakelijk is en hoe deze crisisperiode kan worden overbrugd - zodat de horecabedrijven in Nederland - zodra de maatregelen worden ingetrokken, direct weer open kunnen.

Bron: NVPB

Welke rol speelt de dienstverlening van Anticimex hierbij?

Als ervaren speler heeft Anticimex een aantal oplossing te bieden. Zo is het bij heropening altijd raadzaam om een nulmeting uit te laten voeren. Om hiermee te voorkomen met een valse start te beginnen.

Bij een hygiënische inspectie wordt onder andere het hygiënische protocol binnen bedrijven tegen het licht gehouden. Dit is een belangrijk speerpunt in de aanbevelingen van het RIVM inzake het voorkomen van verdere corona besmettingen. Verder worden er ook oppervlakte analyses van aanraakvlakken gedaan. Dit kan namelijk een verspreidingsbron zijn van schadelijke bacteriën, virussen en ziektes. Ook wordt bij een hygiënische inspectie gekeken naar houdbaarheidsdata van voedsel.

inspectie11.jpg

Intelligente lockdown vraagt om intelligente plaagdierbeheersing

Het inzetten van Smart oplossingen zorgt er voor dat er veel minder door technici fysiek gecontroleerd hoeft te worden binnen uw bedrijf. Dit heeft er tijdens de intelligente lockdown al voor gezorgd dat bedrijven die gesloten waren voor mensen toch 24/7 beschermd bleven tegen plaagdieren.

Zie ook het eerdere artikel Belang continuering plaagdierbeheersing bij aanpak coronavirus (NVPB)

Gepubliceerd op: 22-04-2020 01:12

Voedselveiligheidsplan
Voor alle locaties waar voedsel wordt verwerkt, verkocht, opgeslagen of vervoerd is het bij de wet verplicht om een plan voor voedselveiligheid te hebben of een erkende hygiënecode te gebruiken. Adequate plaagdierbeheersing is hier een onderdeel van. Professionele plaagdierbeheersers zijn opgeleid om op basis van de risico’s een afweging te maken welke maatregelen nodig zijn om een dierplaag te beheersen. Wanneer plaagdierbeheersing stil komt te liggen, kunnen hygiëne en voedselveiligheidseisen niet meer worden gegarandeerd. Dit kan leiden tot aanvullende gezondheidsrisico’s, zoals zoönosen en mogelijk ook tot aanvullende economische schade.

Bron: NVPB

Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring, basisfunctionaliteiten uitvoeren en voor surfgedraganalyse. Meer over privacy en cookie policy. Als u de website blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.