Voedselveiligheid en Hygiëne

Juiste behandeling van voedsel

Iedereen die werkt met levensmiddelen of met producten die in contact komen met levensmiddelen dient kennis te hebben van levensmiddelenhygiëne om te weten hoe levensmiddelen op een veilige manier gehanteerd moeten worden.

Er worden veel eisen gesteld aan de levensmiddelenbranche. De voedselveiligheid dient gewaarborgd te zijn.

Als u werkt met levensmiddelen en de verkeerde protocollen hanteert, kan dit ernstige gevolgen hebben. U draagt als ondernemer in de levensmiddelensector de verantwoordelijkheid als er iets fout gaat. U moet vooruit denken en voortdurend een stap vooruit zijn d.w.z. preventief werken. Door gebruik te maken van HACCP voor uw bedrijfsactiviteiten of een bij uw branche behorende hygiënecode, kunt u het risico om voedselvergiftiging te veroorzaken minimaliseren.

Om vooruit te kunnen denken en de werkzaamheden aan te sturen, dient u kennis te hebben van de mogelijk aanwezige risico’s. Er is een viertal groepen voedselveiligheidsgevaren te benoemen:

Microbiologische gevaren

Overal om ons heen bevinden zich micro-organismen en ze spelen een belangrijke rol in de natuur. Ze zitten in ons darmstelsel en we zijn van ze afhankelijk. Sommige micro-organismen kunnen voedselvergiftiging veroorzaken als ze op de verkeerde plek aanwezig zijn en daar kunnen groeien. Daarom is het belangrijk om iets te weten van micro-organismen, bijv. waar ze voorkomen, hoe ze groeien en hoe u ze onder controle kunt houden. Tot de micro-organismen in levensmiddelen behoren bacteriën, schimmels, gisten en virussen.

Chemische gevaren

Chemicaliën kunnen in verband met productie of veredeling van levensmiddelen worden overgebracht op het eten. Binnen de primaire productie kunnen er bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in het voedsel belanden als de productie verkeerd is uitgevoerd. Zorg ervoor dat u en uw leveranciers bewust met chemicaliën omgaan.

Allergenen

Allergenen zijn natuurlijke stoffen, meestal proteïnes, waar iemand die allergisch is op kan reageren. Allergische reacties kunnen ernstig zijn en zelfs tot de dood leiden. Daarom is het van het grootste belang om te weten welke allergene stoffen u en uw medewerkers gebruiken binnen het productieproces, hoe ze behandeld moeten worden, hoe ze op de etiketten van verpakte producten vermeld worden en hoe u voorkomt dat ze in producten belanden waar ze niet thuis horen.

Fysische gevaren

Er bestaat altijd een klein risico dat er vreemde voorwerpen in levensmiddelen belanden, bijvoorbeeld, stenen, stukjes metaal, houtsplinters of glas. Door goed na te gaan waar en hoe er bijv. glas gebruikt wordt en hiervoor geschikte preventieve maatregelen te nemen, kunnen de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.

Heeft u vragen omtrent hygiëne of voedselveiligheid in uw bedrijf?

Externe Eisen

Hygiëneregels
  • Er zijn hygiëneregels waar iedereen die met levensmiddelen werkt zich aan moet houden. Ze gelden in alle stappen van de levensmiddelenketen, van productie, import, transport tot verkoop en serveren aan de consument. Ze gelden voor grote en kleine bedrijven.
Warenwet
  • De wetgeving of de specifieke richtlijnen van de levensmiddelenbranche beschrijven hoe een bedrijf aan de eisen van de levensmiddelenwetgeving kan voldoen. De bepalingen in wetten, verordeningen en voorschriften moeten gevolgd worden.
Externe normering
  • Het is steeds algemener dat bedrijven ervoor kiezen om zich te certificeren conform externe normering. Door uw werkzaamheden te certificeren laat u zien dat u aan een bepaald eisenpakket voldoet en kan daardoor aan de klanten laten zien dat u aan hun eisen voldoet.
HACCP
  • Hazard Analysis Critical Control Points, d.w.z. gevarenanalyse en kritische beheerspunten, dient door ieder bedrijf in de voedselketen nageleefd te worden. HACCP wordt door brancheorganisaties vertaald in praktische werkinstructies, gebundeld in hygiënecodes per sector.

Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring op de website aan te bieden, basisfunctionaliteiten uit te voeren en het websiteverkeer en surfgedrag te analyseren. Hier kan u meer lezen over onze privacy en cookie policy en hoe u de cookies kan aanpassen of verwijderen. Als u de website blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies.