Hygiënecodes

Een intern kwaliteitsbeleid is essentieel

Intern kwaliteitsbeleid met het borgen hiervan door eigen controles is alles wat u doet om zeker te stellen dat de levensmiddelen die u verhandelt veilig zijn en volgens de basisvoorwaarden behandelt.

Neem contact op met ons!

GMP is de afkorting van Good Manufacturing Practices. Een GMP-bedrijf heeft alle interne processen beschreven en leeft ze na. Het gaat hier bijvoorbeeld om opleidingen voor de medewerkers, de inkoopprocedures en de klachtenbehandeling. GMP is een basisvoorwaarde voor het verkrijgen van een HACCP-erkenning.

Voedselveiligheidsmanagement kan in twee onderdelen worden gesplitst:

Het controleprogramma voor kwaliteitsbeheersing dient een ”levend” systeem te zijn. Dat houdt in dat het werk regelmatig moet worden herzien. Deze zogenaamde interne audit (controleren en indien nodig aanpassen) dient minstens één maal per jaar te worden uitgevoerd of als er iets veranderd is dat invloed heeft op het productieproces.

Wat houdt een hygiënecode of kwaliteitshandboek in?

Een hygiënecode of kwaliteitshandboek is een schriftelijk gebundeld document waarin u beschrijft welke processen en zijn binnen het bedrijf, welke procedures u volgt en welke controles u uitvoert om er zeker van te zijn dat u uitsluitend veilige levensmiddelen verkoopt aan uw klanten.

Ieder levensmiddelenbedrijf moet op de eerste plaats aan een aantal basisvoorwaarden voor wat betreft bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoud voldoen. In een hygiëneprotocol of kwaliteitshandboek staan werkinstructies voor elke basisvoorwaarde afzonderlijk.

Hygiënecodes & HACCP-regels

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit erkent de hygiënecodes die opgesteld worden per sector door hun brancheorganisatie. De hygiënecodes zijn online te bestellen via de website van de NVWA. Alle hygiënecodes, HACCP-certificering en opleidingen op maat kan u bespreken met onze voedselveiligheidsexpert.

De Hygiënecode draagt bij aan structuur binnen een bedrijf. De code helpt iedereen in het bedrijf scherp te houden. Om het belang van de Hygiënecode te benadrukken, controleert de NVWA de bedrijven op naleving ervan. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen.

 

Wat zijn vaak voorkomende normen naast de Hygiënecodes?

De normeringen zijn branchegerelateerd, b.v. voor productie van levensmiddelen en verpakkingen.

International Food Standard, IFS - Een uniforme methode voor bewaking van het kwaliteitsniveau van levensmiddelen voor eigen merken van de detailhandel. De norm kan worden toegepast op alle stappen van het bewerkingsproces vanaf de primiaire sector (land- en tuinbouw) na de productie in de landbouw.

British Retail Consortium, BRC-normen - Zijn er voor voedselproducenten, verpakkingsindustrie, opslag, logistiek enz. Ze helpen de producent met een systeem dat het risico op productiefouten beperkt en voldoet aan een aantal verplichte eisen om de vereiste zorgvuldigheid voor voedselveiligheid, 
naleven van wetgeving en kwaliteit aan te tonen.

ISO 22000 - Een internationale kwaliteits- en voedselveiligheidsnorm, om de totale distributieketen voor levensmiddelen te omvatten.

American Institute of Baking, AIB - Een Amerikaanse standaard voor kwaliteitsbeleid, met eisen op het gebied van basisvoorwaarden (GMP: Good Manufacturing Practices) en voedselveiligheid.

Waarom is een intern kwaliteitsbeleid essentieel voor uw bedrijf?

Als ondernemer in de levensmiddelenbranche dient u te weten dat het eten veilig is en juist geëtiketteerd. U dient er ook op toe te zien dat er steeds aan de wettelijke eisen voldaan is. Daarom heeft u een controlesysteem op het kwaliteits- en voedselveiligheidsbeleid nodig.

HACCP en hygiënecodes worden vaak op de eerste plaats als overheidseisen gezien, maar het is eerder een manier voor het bedrijf om een veilige behandeling van de levensmiddelen op te zetten en op die manier de voedselveiligheid voor de klant en eindconsument te optimaliseren.

Wat betekent een eigen kwaliteitscontrole voor de hygiëne?

Het betekent dat u als ondernemer zelf de hygiëne moet controleren, veiligstellen en beheersbaar houden, evenals de correctheid van uw activiteiten aantoonbaar maken. De levensmiddelen die u de klant (consument) verkoopt dienen veilig te zijn voor consumptie en de hantering van de levensmiddelen dient correct geweest te zijn. Dat doet u in de eerste plaats door een hygiënecode toe te passen of een kwaliteits- en voedselveiligheidshandboek te ontwikkelen en erop toe te zien dat dit wordt gevolgd.

Wij gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring, basisfunctionaliteiten uitvoeren en voor surfgedraganalyse. Meer over privacy en cookie policy. Als u de website blijft gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.