Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Vi ändrar våra företagsvillkor

Från och med den 1 januari 2017 ändrar vi våra företagsvillkor. Här har vi gjort en sammanställning över frågor och svar som vi hoppas kan besvara på dina funderingar.

Vad händer den 1 januari 2017?

Då börjar de nya villkoren (utg. 11) att gälla. Du hittar villkoren här.

Vilka är skillnaderna jämfört mot tidigare villkor?

Det som skiljer de nya villkoren jämfört mot föregående är:

  • Punkt 4.1: Vi arbetar aktivt med vårt hållbarhetsarbete. Till följd av det har vi i våra nya villkor rätt att ta ut en miljöavgift för hantering av pappersfaktura.

  • Punkt 4.1: Vid försenad betalning har Anticimex rätt att debitera en påminnelseavgift och förseningsersättning enligt tillämplig lag.

  • Punkt 5.2: Vi byter indexering från Labour Cost Index näringsgren N preliminärt Q2 till Labour Cost Index näringsgren B-S preliminärt Q2. Detta för att vår årliga prisjustering bättre ska spegla de generella prisjusteringarna på marknaden. Genom att använda ett betydligt bredare index hoppas vi att du som kund ska uppleva mindre varierande prisjusteringar från ett år till ett annat.

  • Punkt 16.2-16.3: Vi har justerat och förtydligat vad som gäller när en tvist uppkommer. Syftet med detta är att enklare tvister som avser mindre belopp ska kunna avgöras vid allmän domstol, medan övriga tvister regleras i likhet med tidigare gällande villkor.

Vad gäller om jag avtalar en ny tjänst eller förlänger mitt avtal hos er?

Då godkänner du både de nuvarande och de nya villkoren som börjar gälla från den 1 januari 2017.

Har jag rätt att säga upp mitt avtal om Anticimex ändrar villkoren?

Ja, uppsägningstiden på tre månader appliceras inte här utan du kan säga upp ditt avtal fram tills nästa avtalsperiod börjar.

Vart hittar jag tidigare villkor?

Här hittar du de tidigare villkoren (utg.10)

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Då är du välkommen att kontakta vår kundservice enligt kontaktuppgifter nedan.

Publicerad: 2016-10-27

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.