Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Upphandling skadedjur

Offentlig upphandling: skadedjur

 

Konsekvenserna av en felaktig upphandling kan bli stora. Till exempel kan skadedjur ställa till med en hel del bekymmer och leda till skador på fastigheten som kan bli dyra att åtgärda. Utöver saneringskostnaden innebär skadedjursproblem leda till obehag. 

Många gånger är det bättre att handla upp en tjänst som en funktionsupphandling där leverantören får beskriva hur målet med avtalet ska uppnås. Vår rekommendation är att arbeta med att formulera mätbara mål kopplade till funktionskraven. Detta underlättar både genomförandet och uppföljningen under avtalstiden. Det är viktigt att arbeta med en sakkunnig referensgrupp som har kunskapen att utvärdera leverantörens förmåga att uppnå målen.

Frågor att ta hänsyn till när du upphandlar skadedjurstjänsten

  • Vad vill du uppnå med avtalet?
  • Ska alla saneringsinsatser täckas av försäkringspremien?
  • Vilka krav ställer du på utrustning?
  • Ska det ingå något skadeförebyggande program?
  • Hur säkerställer jag att leverantören har rätt resurser och kompetenser för att målet med avtalet ska uppnås?
  • Hur ska utvärderingen se ut?

Vill du veta hur en upphandling kan se ut? Ladda ner ett exempel här. Detta förfrågningsunderlag är framtaget av Magnus Josephson AB och granskade av några av Sveriges mest erfarna upphandlingsjurister som tidigare arbetat på NOU.

Mallar och förfrågningsunderlag

Visa
Filtrera

Ladda ned

.pdf
Övrigt

Referensformulär

Ladda ned

.pdf
Övrigt

Mall för avtal

Ladda ned

.pdf
Övrigt

Mallförfrågningsunderlag Skadedjursförsäkring

Ladda ned

.pdf

Anticimex använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på webbplatsen. Genom att följa länkarna på den här webbplatsen godkänner du vårt sätt att använda cookies.

Ta del av vår cookiepolicy för mer information eller om du vill veta hur du kan undvika cookies.