Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem.

Tjänster inom brandskydd

Behöver du hjälp med att upprätta en utrymningsplan och kontrollera att dina rökluckor fungerar som de ska? Eller vill du hyra en hjärtstartare? Våra tjänster inom brandskydd minskar riskerna för dyra och förödande brandskador och kan hjälpa till att rädda liv. Vi har alla typer av brandtjänster, kontakta oss så berättar vi mer.

Anticimex har experterna inom brandskydd

Våra erfarna brandskyddstekniker ger dig professionell experthjälp i ditt brandskyddsarbete, oavsett om du behöver hjälp med en specifik insats eller en omfattande helhetslösning.

Vi vet hur viktigt det är med skräddarsydda och flexibla lösningar som utgår från din verksamhets specifika behov. Därför kan du själv välja vad du vill att vi ska hjälpa dig med och vad du själv tar hand om.

Tips för en brandsäkrare verksamhet

Här är några allmänna tips för att skapa en brandsäkrare verksamhet. De är generella och det är viktigt att du kartlägger brandrisker för din verksamhet.

 Elektrisk utrustning

 • Se till att spotlights och varma strålkastare är fria och inte övertäckta.
 • Byt ut blinkande lysrör.
 • Kontrollera regelbundet att elutrustningen fungerar.
 • Undvik provisoriska sladdar och lösa ledningar.
 • Stäng av kopiatorer och andra kontorsmaskiner för natten eller använd timer.

 Fria nödutgångar

 • Se till att det inte står saker i vägen för nödutgångarna och att de är tydligt utmärkta med skyltar.
 • Gör en utrymningsplan och placera den på synlig plats.

 Medarbetare och personalutrymmen

 • Skaffa timer till medarbetarnas kaffebryggare, spis/värmeplattor och heta ytor. 
 • Kontrollera att levande ljus släcks.
 • Rökning – använd askkoppar i plåt som töms på ett säkert sätt.
 • Informera nyanställda om företagets brandskydd.
 • Utbilda alla medarbetare så att de har ett brandskyddsmedvetande och kan ta egna initiativ.
 • Ha regelbundna möten kring brandsäkerhet.

 Släckutrustning

 • Kontrollera att det finns rätt typ av utrustning för de behov som finns på arbetsplatsen och att den fungerar.
 • Se till att alla medarbetare kan sköta släckutrustningen.
 • Kontrollera brandvarnarna regelbundet.

 Anlagd brand

 • Håll rent och stängt till soprum, containrar och obevakade platser, så att inte obehöriga kommer in.
 • Håll ordning på lager och i förråd.
 • Vid rökning på lastkaj – använd askkoppar i plåt.
 • Håll rent från papper, emballage och annat lättantändligt.

 Städning

 • Bra städning innebär ett bra brandskydd.
 • Brännbart material måste regelbundet transporteras bort.

Har ni rätt kunskap och rätt utrustning?

Genom att vara väl förberedd och ha rätt kunskap kan du undvika att det börjar brinna. Det gäller att ha rätt brandskyddsutrustning på plats och att ha gjort  så kallade byggnadstekniska brandskyddsåtgärder. Exempel kan vara utrymningsvägar, brandceller och nödbelysning.

Organisatoriska brandskyddsåtgärder, som exempelvis ansvarsfördelning, information och övningar, samt rätt kunskap hos medarbetarna är också otroligt viktigt. Det är lättare att förebygga en brand än att släcka den.

Lagen ställer krav på dig som hyr eller äger en fastighet

Om du har gjort hemläxan är det också mycket lättare att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt. Om en brand trots allt skulle uppstå, så kan medarbetarnas kunskap minimera skadorna och rädda liv.

Lagen om skydd mot olyckor kräver dessutom att den som hyr eller äger en byggnad ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand.

Vi har allt inom brandskydd

Anticimex erbjuder tjänster och utbildningar som räddar liv och skyddar ekonomiska värden. Vi kan erbjuda alla typer av brandtjänster: explosionsriskanalys, brandtekniska utredningar, brandskyddsdokumentationer, rökfyllnadsanalys, utrymningsdimensionering och mycket annat. 

Se vår film om systematiskt brandskydd

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.