Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Vill du ha hjälp att göra en energideklaration?

Energibesparing för flerbostadshus

Vill du veta vilka energibesparingar du kan göra i din fastighet? Låt oss göra en energideklaration. Genom den får du ett bra underlag att själv fatta beslut om energianvändningen i din byggnad. Ofta går det att minska den rejält. Ska du sälja din fastighet är låg energiförbrukning ett bra säljargument. Dessutom är det lagkrav att ha en energideklaration.

Det här får du reda på i deklarationen

Enligt lagen ska följande ingå:

 • Byggnadens energiprestanda, den energi som krävs för att uppfylla ett normalt bruk av byggnaden.
 • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts
 • Referensvärden för byggnaden, så att man kan jämföra med andra byggnaders energiprestanda.
 • Information om radonmätning har utförts.                      
 • Åtgärdsförslag som gör byggnaden mer energieffektiv.

Låt oss göra din energideklaration

Vi är experter på inomhusmiljö och har arbetat med energibesiktningar i flera år.

 • Det ingår konkreta åtgärder om vilka energibesparingar som bäst passar i varje enskild fastighet.
 • Vi utgår alltid från att våra åtgärdsförslag ska bevara eller förbättra inomhusmiljön.
 • Vi föreslår endast åtgärder som ger intressanta energibesparingar och inte riskerar att påverka komforten negativt. 
 • Vi tar hänsyn till att olika åtgärder faktiskt kan påverka varandra, och därför presenteras åtgärderna i den ordning som de ska genomföras för att uppnå det bästa resultatet.
 • Du får också veta vilka investeringskostnader detta medför, ställt mot den besparing du kommer att göra.
 • Våra råd kan medföra energibesparingar på upp mot 45 procent i flerbostadshus. Det visar statistik från våra energibesiktningar.

 Energibesiktning i fyra delar

 1. Besiktning och kontroller: en av våra besiktningstekniker gör en noggrann besiktning av hela byggnaden och de områden som kan påverkar energianvändningen. 
 2. Du får en diagnos med konkreta åtgärdsförslag. Med hjälp av vårt energiberäkningsprogram analyseras områden där det finns möjlighet att gör förändringar som bidrar till att du kan minska energianvändningen. Åtgärdsförslag anpassade till ditt hus tas fram. 
 3.  Du får en energideklaration med åtgärdsrapport och investeringskalkyl. I energideklarationen sammanställs byggnadens energianvändning, våra åtgärdsförslag och hur mycket varje åtgärd ger dig i energibesparing samt vilken ekonomisk investering som krävs för respektive åtgärd. 
 4.   Rådgivning. Om du har frågor är du välkommen att ringa oss.

Många fördelar med energideklaration

Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra hus med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader. Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder. Och den dagen du vill sälja, kommer en låg energiprestanda att var ett bra säljargument.

Energideklaration vid försäljning

Ägaren till en byggnad eller bostadsrätt har ansvar att informera om byggnadens energideklaration till köparen. När byggnaden eller del av byggnaden säljs ska byggnadens energiprestanda visas vid annonseringen. Annars fullföljs inte lagen om energideklaration.

Konsekvenser om huset saknar energideklaration

Boverket har rätt att utfälla vite vid följande tillfällen:

 • Om energideklarationens energiprestanda inte visas i annonseringen då byggnaden eller del av byggnaden säljs
 • Om energideklaration inte överlämnas vid ägarbyte

Ett EG-direktiv med mål att minska vår energiförbrukning ligger som grund till svensk lag om energideklarering för byggnader.

Vem kan göra energideklarationer?

Deklarationen gäller i tio år och ska utföras av certifierade energiexperter för att den ska vara giltig. Vi har gedigen erfarenhet av att energibesiktiga och energideklarera flerbostadshus.

Har du en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss

ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format
Ställ din fråga

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.