Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Vi torkar din vattenskada

Fuktkontroll

Har du fått vattenskada i din fastighet? Behöver du hjälp med alla steg från skadebesiktning via fuktmätning till torkning? Vi kan hela processen och anpassar metoderna till den skada som drabbat dig. Vi kan även ge er råd för hur det fortsatta renoveringsarbetet bör gå till. Hör av dig till oss.

Viktigt med snabba åtgärder

Vattenskador i bostäder blir allt vanligare. Var femte lägenhet och mer än var tredje villa löper stor risk att drabbas varje år. För att skadorna ska kunna begränsas är det viktigt att så fort som möjligt fastställa skadans omfattning och sätta in lämpliga resurser. Det är en ekonomisk fråga, men också en hållbarhetsfråga eftersom små skador kräver mindre resurser och energi att laga än stora.

Så här går processen till

Okulär kontroll

Vid en misstänkt fuktskada rycker vi snabbt ut och utför en okulär kontroll. Det är en professionell bedömning baserat på det vi kan se och känna. Med hjälp av vår bedömning blir det enklare att fatta beslut om en fortsatt utredning.

Skadebesiktning

Vi hjälper till att ta reda på skadeorsaken och omfattningen av skadan så rätt åtgärder kan vidtas.
Beskrivningar och fotografi er sammanställs i en skaderapport. En kostnadskalkyl för det fortsatta arbetet kan också tas fram, och vid behov kan vi hjälpa till att anlita en samordnande entreprenör.

Fuktmätning

I vissa fall krävs en noggrann fuktmätning. Då kontrollerar vi även byggnadens konstruktion och naturliga fukt status samt upprättar ett mätprotokoll. Mätningen utförs så försiktigt som möjligt för att göra minsta möjliga åverkan.

Avfuktning

Om en vattenskada upptäcks gör vi en bedömning av skadans omfattning och vilken torkinsats som behövs. Om skadan är akut är vår insats under det första dygnet av stor betydelse för att kunna sätta in rätt resurser och för att kunna begränsa skadan och minska slöseriet med resurser.

Vi arbetar med utrustning som kan fjärrstyra och övervaka avfuktningsprocessen på distans. Detta innebär att vi kan kontrollera skadans torktid, vilket möjliggör minskade elkostnader och ett bättre planerat återställande för de som drabbats. Att vi gör en del av arbetet på distans leder också till färre transporter, vilket är bra för klimatet.

Fördelarna med Fuktkontroll

  • Vi har lång praktisk erfarenhet av besiktiga och åtgärda fukt- och vattenskador.
  • Våra avfuktningstekniker genomgår en omfattande grundutbildning, kontinuerlig vidareutbildning och behörighetstester.
  • Efter skadebesiktningen upprättar vi en skaderapport som innehåller beskrivningar och fotografier på de brister och risker för skador som vi upptäckt. 

Har du en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss

ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format
*måste fyllas i

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.