Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Skydda dig mot skadedjur

Skadedjurskontroll

Har du haft problem med skadedjur? Så länge det finns tillgång till någon slags föda, vatten, värme och gömställen kommer skadedjuren alltid trivas och föröka sig. Därför är skadedjurskontroll en viktig del i din totala lösning för bra hygien. Vi använder övervakningssystem mot skadedjuren, ser över risker och ger förebyggande råd.

Vår skadedjurskontroll ger ett långsiktigt skydd

Förutom att vi gör en riskbedömning och ger förebyggande råd under vår inspektion använder vi ett övervakningssystem. Med hjälp av detfår vi en tidig indikation på om det finns förekomst av skadedjur hos dig och kan snabbt vidta åtgärder för att lösa det.

Genom vår skadedjurskontroll får du ett långsiktigt, flexibelt skydd anpassat efter dina behov. Vi kombinerar vår erfarenhet och kunskap med nya verktyg och smarta metoder för att minimera problemen med minsta risk för människa och miljö. Vi lägger stor vikt på att utreda orsaken till angreppen istället för att endast behandla problemet.

Skadedjur ger stora konsekvenser för verksamheten

Skadedjurens framfart kan leda till stora problem som produktionsstopp och dåligt rykte. Därför är ett förebyggande skadedjursskydd minst lika viktigt som försäkringar, larm, brand- och IT-säkerhet.

Olika lösningar för en effektiv och miljöanpassad skadedjursbekämpning.

Under våra år i skadedjursbranschen har vi byggt upp en stor erfarenhetsbank, vi kan skadedjursbekämpning. Vårt skadedjursskydd bygger på många olika insatser. Här är några av dem:

  • Miljövänlig bekämpning av råttor med elektroniska och automatiserade fällor.
  • Installation av ljusfällor som kan kartlägga och minska problemen med flygande insekter.
  • Effektiva lösningar som hindrar fåglar från att slå sig ned på oönskade platser.

Hygieninspektion och skadedjurskontroll ger matsäkerhet

Hygieninspektion är tillsammans med skadedjurskontroll en helhetstjänst som anpassas helt efter din verksamhets behov. Dessutom har du tillgång till support, du kan ringa och mejla dina frågor till oss, och du har ett stöd i den dokumentation som görs efter vår inspektion och våra besök.

Vi kan skadedjur

Vi på Anticimex förstår den miljö som skadedjuren lever i och kan därför hitta orsaken till varför ett skadedjursproblem uppstår. För att undvika problem med skadedjur är det viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden. Vi arbetar därför systematiskt med skadedjursskydd och kartlägger vilka hot och risker som kan finnas i verksamheten. Tack vare vår biologiska kunskap kan vi minska användningen av bekämpningsmedel.

 

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.