Ring oss, öppet 7-18. Tel: 075 - 245 10 00

Skadedjur på jobbet

Skadedjurskontroll

Skadedjur kan utgöra ett av de största hoten mot verksamheten i ditt företag. Avgnagda kablar kan orsaka brand och produktionsstopp. Insekter i leveransen leder till reklamationer och dåligt rykte. Skadedjur betyder förlorade intäkter och därför är ett förebyggande skadedjursskydd lika viktigt för företag som försäkringar, larm, brand- och IT-säkerhet.

Lång erfarenhet av skadedjursbekämpning

Skadedjur trivs i vår värld. Så länge det finns tillgång till föda, vatten, värme och skydd, kommer skadedjuren alltid att må bra och föröka sig. För att undvika problem med skadedjur är det viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden.

Under mer än 80 år har vi byggt upp en enorm erfarenhetsbank. Vi har stött på varierande problem inom många branscher. Vårt arbetssätt bygger på en mängd olika insatser. Stor vikt läggs vid att utreda orsaken till angreppen, istället för att endast behandla problemet.

Våra metoder handlar om att uppnå ett bra resultat på lång sikt:

Vi kan ta ansvar för helheten och jobbar mycket med förebyggande åtgärder för gårdar, industrier och andra verksamheter

    • Kartläggning av råttors aktivitet med hjälp av bl a en kamera, som sänks ner i brunnar eller avlopp och ger ett bra beslutsunderlag till fortsatta insatser.
    • Miljövänlig bekämpning av råttor med elektroniska och automatiserade fällor.
    • Installation av specialkonstruerade papperskorgar för en praktisk och säker utläggning av bekämpningsmedel mot både getingar och råttor.
    • Installation av ljusfällor som kan minska problemen med flygande insekter inomhus.
    • Effektiva lösningar som hindrar fåglar från att slå sig ned på oönskade platser.

Kunskap och rutiner är bra bekämpningsmedel

En viktig del i det förebyggande arbetet är dina medarbetares kunskap och rutiner. Rätt kunskaper skapar en lönsammare verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda kunder. Våra skadedjursutbildningar är helt anpassade efter varje verksamhet eftersom förutsättningarna varierar beroende på typ av verksamhet, lokaler och de risker som finns.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.