Ring oss, öppet 7-20. Tel: 075 - 245 10 00

Skadedjurskontroll

Skadedjur har blivit ett allt mer upplevt problem. Deras utvecklade resistens mot bekämpningsmedel, närgångna beteende och skadegörelse kräver ett alternativt arbetssätt för att begränsa deras ökning.

Förändringar i hur vi får arbeta med bekämpningsmedel påskyndar därför en för miljön gynnsam utveckling. Detta har medfört att vårt sätt att arbeta kräver ett annat arbetssätt med större delaktighet från både vår och våra kunders sida. Sedan en tid tillbaka har ansvariga myndigheter tydligt informerat om att användning av bekämpningsmedel i förebyggande syfte, så kallad permanentbetning, inte är förenligt med gällande lagstiftning.

Skadedjurskontroll, då och nu.

Så länge det finns tillgång till föda, vatten, värme och skydd, kommer skadedjuren alltid må bra och föröka sig. För att undvika problem med skadedjur är det därför viktigt att förstå deras levnadsvillkor och beteenden.

Under åren har vi stött på varierande problem inom många branscher, vilket gjort att vårt arbetssätt även det har förändrats. Det som tidigare associerades med skadedjursbekämpning i form av användning av bekämpningsmedel är något vi succesivt minskar behovet av, för att istället övergå till metoder och lösningar som är fria från bekämpningsmedel. Inom vissa fall kan vi av olika anledningar behöva använda bekämpningsmedel, men då i kombination med andra åtgärder.

Vem avgör hur bekämpningsmedel får användas?

Kemikalieinspektionen är den myndighet som beslutar för hur, var och vilka produkter som får användas som bekämpningsmedel. Det innebär att användning av bekämpningsmedel kan få ske mot vissa skadedjur under en begränsad period. Förbättring och utvärdering av produkter kan medföra förändringar i hur, var och hur ofta produkter innehållandes bekämpningsmedel får nyttjas över tid.

Hur vi hjälper dig att uppnå bra resultat på lång sikt.

Vi tar ansvar för helheten och arbetar främst med förebyggande åtgärder för exempelvis lantbruk, tillverkande industrier, hotell och restauranger samt kommuner.

Exempel på några av våra metoder.

  • Riskbedömning och förslag på åtgärder för att minska förekomsten av skadedjur
  • Kartläggning av skadedjursaktivitet med hjälp av exempelvis kameror som sänks ner i brunnar och avlopp, kontrollbeten och inspektioner.
  • Miljövänlig bekämpning av skadedjur med elektroniska, mekaniska och automatiserade fällor.
  • Installation av specialkonstruerade papperskorgar för en praktisk och säker utläggning av bekämpningsmedel mot vissa skadedjur.
  • Installation av olika typer av fällor som kan övervaka minska problemen mot flygande och krypande insekter inomhus.
  • Effektiva lösningar som hindrar fåglar från att slå sig ned på oönskade platser.

Har du en fråga? Fyll i formuläret så hör vi av oss

ska fyllas i
ska fyllas i
ska fyllas i
E-post krävs med rätt format
*måste fyllas i

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig.